Bestyrelsens rolle i konflikthåndtering og konfliktforebyggelse: Beslutnings- og rådgivningsgrundlag

Som bestyrelse har I ansvaret for at definere organisationens overordnede rammer – men hvor godt kender I jeres organisations reelle dagsform, uformelle udfordringer og faktiske handlemuligheder? Få en uvildig analyse og friske øjne på de usynlige sammenhænge i jeres organisation. Sådan skaber vi…


Kvalitative undersøgelser og adfærdsdesign – få hjælp til research

Ønsker din organisation at skabe adfærdsændringer eller en kulturforandring hos en bestemt målgruppe eller i et særligt socialt miljø? Så kan vi hjælpe jer med at få den nødvendige viden. Afdæk årsagssammenhænge og løsningsmuligheder gennem eksterne socialfaglige researchere. Sådan skaber vi…


Facilitering og implementering – få implementeret forandringstiltag

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere? Vi hjælper jer med at omsætte visionerne til en velgennemtænkt og effektiv strategisk handleplan. Sådan arbejder vi med…


Strategi og transformation af adfærd – omsæt visionerne til handling

Udfordringer med uønsket adfærd, mistillid og/eller fastlåste konfliktproblematikker kan ofte forekomme som uomgængelige vilkår, men vores erfaring er, at positiv forandring altid er mulig. Vi kan hjælpe jer med effektive forandringsstrategier. Få hjælp til at omsætte visioner til handling……


Påbud fra det sociale tilsyn?

Det er ofte tids- og ressourcekrævende for en organisation at skulle forholde sig til og effektuere på et påbud eller en indskærpelse fra en tilsynsmyndighed. Men det kan samtidigt være en god anledning til, at se på sin organisation eller praksis med friske øjne.


Få kreativt og specialfagligt indspark til udvikling og innovation

Har I brug for ny inspiration og et kreativt indspark til at skabe forbedringer i forhold til jeres kerneopgave? Så kan vi hjælpe jer med at udvikle innovative, nyskabende og effektfulde koncepter og projekter. Så kan vi hjælpe jer med at udvikle innovative, nyskabende og effektfulde koncepter og…