Kursus i mødetræning

Få inspiration, metoder og tilgange til at styrke en værdiskabende mødekultur for både organisationen, det faglige team og den enkelte medarbejder. Kurset er målrettet medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner med et pædagogisk formål, og giver praktiske metoder og tilgange til at understøtte kvaliteten af mødet som platform for den faglige samtale om løsningen af den pædagogiske/socialfaglige kerneopgave.

Sådan øger du kvaliteten af interne møder, så de understøtter den faglige samtale

Der er stort uudnyttet potentiale i mødet som ressource, hvis vi højner den faglige værdi af mødet som faglig platform for pædagogiske og socialfaglige medarbejdere. Med praktiske organisationsværktøjer og andre tilgange kan du styrke mødet som ramme for velkoordineret beslutningstagning og bruge det som forum for evaluering og sparring om den faglige indsats. Kurset introducerer velafprøvede og let implementérbare tilgange og metoder til at understøtte og fremme en god og værdiskabende mødekultur for organisationen, det faglige team og den enkelte medarbejder.

Det får du på kurset i mødetræning for offentlige organisationer

Du får viden og indsigt i:

 • Faglig god og værdiskabende mødekultur
 • Tilgange til dagsordensætning og mødestruktur
 • Mødet som fagligt forum
 • Opfølgning og evaluering af indsatser
 • Udvikling af nye faglige målsætninger

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med pædagogisk eller socialt ansvar og borgernært arbejde.

Format

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og sparring. Vi gennemgår metoder og tilgange til god mødeplanlægning og mødeafvikling, så I som team og organisation får mest muligt ud af jeres møder.

Kurset er målrettet medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner med et pædagogisk formål og ansvar i forhold til den enkelte borger.

Kursus/workshop: 2/8 timer

Uddybet beskrivelse af kurset i mødetræning

Møder er en central del af enhver organisations sociale liv, men samtidig er der ofte en tendens til, at indholdet let drukner i tilbagevendende driftssnak, som ikke skaber rum til at komme i dybden med problemstillingerne og få sat nyt perspektiv på deltagernes faglige erfaringer og udfordringer. Kurset i mødetræning har derfor til formål at give deltagerne indsigt i en række inspirerende tilgange og let anvendelige metoder til at afholde møder med fokus på at styrke rammerne for den fælles beslutningstagning og en velfungerende faglig koordinering og vidensdeling i organisationen.

På den måde bidrager gode møder nemlig også til kontinuerligt at fremme en engagerende faglig samtale om kerneopgaverne i det pædagogiske/socialfaglige arbejde.

Metoder og tilgange til god mødeplanlægning og mødeafvikling

På kurset vil vi gennemgå letanvendelige og umiddelbart implementerbare metoder og tilgange til god mødeplanlægning og mødeafvikling. Vi vil bl.a. se på, hvordan man gennem dagsorden og planlægning kan få sat gode rammer op for en effektiv strukturering af mødet, som giver plads til substansen og dermed gode rammer for den faglige samtale. Det handler bl.a. om overblik over faglige formål og ambitioner med mødet, og om hvordan man realistisk kan få sat tid og ressourcer af til at indløse forventningerne. På kurset ser vi derfor på de grundlæggende spørgsmål i forhold til at sikre gode og værdiskabende møder:

 • Er der en klar dagsorden?
 • Er der styr på tiden og strukturen for mødet?
 • Er det tydeligt, hvad vi skal forberede os på i forbindelse med mødet?
 • Får vi snakket faglig substans?
 • Bliver alt det, der skal siges, sagt?
 • Får vi nået målsætningerne med mødet?
 • Får vi truffet de beslutninger, der skal træffes?
 • Går vi afklarede fra vores møder?

 

Vi målretter form og formidling til jeres behov indenfor
mødetræning

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer. Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

  Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!