Kursus i konflikthåndtering

Få konkrete og praktiske konfliktfaglige redskaber, der sætter dig i stand til at afværge unødige konflikter og håndtere de konflikter, der ikke kan eller skal undgås, på en konstruktiv og sikker måde.
Kurset er designet til dig, som arbejder med den borgernære service i en frontlinje-organisation i det offentlige, og det giver dig fagligt overskud til at håndtere konfliktsituationer på en pædagogisk, konstruktiv og konfliktfaglig sikker måde.

Sådan arbejder du med konflikthåndtering i offentlige institutioner

Konflikthåndtering handler i mindre grad om bestemte redskaber og teknikker og i højere grad om at forstå de situationer og sociale relationer, vi bevæger os ind i. I ethvert møde foregår der altid en forhandling om spilleregler for samvær og samvirke. Som fagperson i frontlinjen er det ofte dig og dine kolleger, der definerer regler og behovsindfrielse. Ofte ender I med at skulle forhandle med borgere om, hvis regler eller hvilke behov, der tages hensyn til. Det stiller særlige krav til kommunikationen.

Kursus i konflikthåndtering

På kurset får du konkret viden om konflikthåndtering og konfliktfaglige redskaber, så du kan afværge de unødige konflikter og håndtere de konflikter, der ikke kan eller skal undgås.

Du får:

 • Metoder til, hvordan du og dine kolleger sikrer et godt og gnidningsfrit samarbejde i det borgerrettede arbejde
 • Redskaber til, hvordan du og dine kolleger sikrer, at samarbejde og beslutninger hviler på et solidt, fælles og evidensbaseret konfliktfagligt grundlag
 • Redskaber og metoder til at forebygge de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde
 • En øget konfliktforståelse blandt andet de kulturelle og individuelle aspekter af konfliktsituationen
 • Kendskab til de væsentligste aspekter af en konfliktsituation, f.eks. kendskab til almene biologiske behov og de mere kulturelle og individuelle aspekter af konfliktsituationen
 • Indsigt i, hvordan vores hjerner og nervesystemer forsøger at optimere tryghed
 • Viden om magt og autoritet i en senmoderne kontekst
 • Træning i de forskellige aspekter i håndteringen af konfliktsituationer

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner.

Format

Kurset veksler mellem oplæg, dialog, sparring og træning. Sammen finder vi løsninger og muligheder på jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

De redskaber og metoder vi benytter på kurset tager afsæt i teoretisk evidens og praktisk erfaring og er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

Uddybet beskrivelse af kurset i konflikthåndtering

Konflikthåndtering er en kunst, der i mindre grad handler om bestemte redskaber og teknikker, og i højere grad handler om at kunne forstå de situationer og sociale relationer, vi bevæger os ind i. Hver gang to mennesker mødes, er der altid to ting på spil. For det første har vi behov for at kunne forudsige, hvad der kommer til at ske, så vi ikke bliver negativt overraskede. For det andet har vi behov for at opnå det, vi ønsker med at mødes med den anden. Hvis én eller begge af disse behov ikke indfries, så opstår der risiko for konflikt. I praksis forgår der derfor altid en forhandling om spilleregler for samvær og samvirke. Som fagperson i frontlinjen er det ofte dig og dine kolleger, der definerer regler og behovsindfrielse. Ofte ender I med at skulle forhandle med borgere om, hvis regler eller hvilke behov, der tages hensyn til. Dette stiller særlige krav til kommunikationen.

Autoritet, kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation er det mest centrale aspekt af menneskers socialitet, og der er både biologiske og kulturelle forhold, som påvirker spillereglerne for kommunikation. Når du møder en borger, så er der f.eks. ofte en asynkron magtsituation i relationen, for du er repræsentant for en magtfuld institution/organisation, den anden er bare sig selv. Det er dog sådan i dag, at autoritet ikke nødvendigvis giver sig selv på samme måde som tidligere. I en senmoderne kontekst oplever mennesker i højere grad, at de bare i kraft af at være et individ er berettigede til at definere deres egne regler. Derfor kan autoritet, roller og fagidentiteter ikke tages for givet, men skal forhandles i situationen.

På kurset får du kendskab til de væsentligste aspekter af en konfliktsituation, heriblandt kendskab til almene biologiske behov, samt de mere kulturelle og individuelle aspekter af konfliktsituationer. Vi kommer ind på, hvordan vores hjerner og nervesystemer forsøger at optimere tryghed, samt hvordan magt og autoritet skal forstås i en senmoderne kontekst. Du får også mulighed for at træne de forskellige aspekter i håndteringen af konfliktsituationer.

Vi tager blandt andet fat i:

 • Mentalisering
 • Perspektivforståelse
 • Konfliktteori
 • Mentale modeller
 • Transaktionsanalyse
 • Grundmekanismer i hjerner og nervesystemer
 • Magtteori
 • Autoritet i postmoderne samfund
 • Forhandlingsteknik

Kurset giver praksisorienteret viden om konflikthåndtering i frontlinjen. Kurset er målrettet frontlinjepersonale og andre medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner. Formålet er at give medarbejderne konkret viden om konflikthåndtering og konkrete konflikt-faglige redskaber, som sætter medarbejderen i stand til at afværge de unødige konflikter samt håndtere de konflikter, der ikke kan eller skal undgås, på en evidensbaseret, pædagogisk og konfliktfaglig konstruktiv og sikker måde.

Kursus som det passer dig!

Vi udbyder vores kurser som en enkelt inspirationsdag eller som åbent kursus på 2,5 dage. Vi kan også skræddersy præcis det format og til de medarbejdere, som du ønsker. Alle åbne kurser afholdes både i Jylland og på Sjælland.

Næste inspirationsdag: 11. december 2020, Jylland, Faculty Lounge v. Aarhus Universitet

Næste åbne kursus: 9.-10. februar 2021 (opfølgning 11. maj), Jylland, Faculty Lounge v. Aarhus Universitet

Tilmeld dig