Kursus i konflikthåndtering

Få konkrete konfliktfaglige redskaber, der gør dig og dine kollegaer i stand til at afværge og håndtere konflikter på en konstruktiv og sikker måde. Vi skræddersyer et kursus til jeres ønsker og specifikke behov.

Din rolle i konflikthåndteringen

Uanset om det gælder udfordringer, konflikter eller udviklingsønsker, er der nogle grundlæggende redskaber og metoder, som altid er relevante for jer.

Det er vigtigt, at I har kendskab til hjernen og nervesystemet samt de grundlæggende menneskelige mekanismer i konfliktsituationerne. Det er nemlig disse grundlæggende mekanismer, der styrer både medarbejdernes og borgernes muligheder og begrænsninger, kommunikation og adfærd. Har I kendskab til dem, kan I håndtere, løse eller helt undgå de unødvendige konflikter, I møder. Samtidig sørger I også for, at sandsynligheden for de opstår på ny minimeres.

Det er dog afgørende for konflikthåndteringen, at medarbejderne kender sine egne reaktionsmønstre, tilbøjeligheder, behov og muligheder i konfliktsituationer. Gør medarbejderen det, kan de identificere, hvilke redskaber og metoder, der er mest hjælpsomme i forhold til at lykkes konstruktivt i praksis.

Det tilbyder CFK af kurser

Vi kan tilbyde kursus og sparring med anvendelse af de bedste, mest effektive og evidensbaserede metoder og redskaber indenfor:

 • Samtalestyring og verbal deeskalering
 • Nonverbal kommunikation og adfærd
 • Modtagerorienteret kommunikation
 • Konstruktiv formidling af regler, rammer og krav
 • Mægling og konfliktløsning
 • Konflikthåndtering og konfliktforebyggelse
 • Følelseshåndtering og mentalisering
 • Sikring af et godt og gnidningsfrit samarbejde i det borgerrettede arbejde
 • Sikring af at samarbejde og beslutninger hviler på et solidt, fælles og evidensbaseret konfliktfagligt grundlag
 • Forebyggelse af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde
 • Konfliktforståelse, bl.a. af de kulturelle og individuelle aspekter af konfliktsituationen

Sammen udvælger vi de temaer, metoder og redskaber, der vil være mest relevante for jer, baseret på jeres ønsker og faglige virkelighed. Vi ønsker, at vores metoder og redskaber, skal gøre det let for jer at arbejde med håndtering og forebyggelse af konflikt konkret og proaktivt. Vores fokus er på, hvilken hjælp I har brug for lokalt inden for jeres organisatoriske, økonomiske og ledelsesmæssige virkelighed. På den måde bliver det muligt for jer at arbejde løbende, praksisorienteret og konstruktivt – også med forhold der kan være konfliktfyldte.

Viden, metoder og redskaber målrettet jeres konflikthåndtering

Sammen udvælger vi de temaer, metoder og redskaber, der vil være mest relevante for jer, baseret på jeres ønsker og faglige virkelighed. Vi ønsker, at vores metoder og redskaber, skal gøre det let for jer at arbejde med håndtering og forebyggelse af konflikt, konkret og proaktivt. Vores fokus er på, hvilken hjælp I har brug for lokalt inden for jeres organisatoriske, økonomiske og ledelsesmæssige virkelighed. På den måde bliver det muligt for jer at arbejde løbende, praksisorienteret og konstruktivt – også med forhold, der kan være konfliktfyldte.

Skræddersyede cases i konflikthåndtering

Konflikthåndtering kan ikke tænkes uafhængigt af de særlige forhold, der omgiver enhver organisation. Det gælder medarbejdernes faglighed, interne som eksterne samarbejdsflader samt de arbejdsvilkår og ydelser i øvrigt, der leveres. Derfor bygger vi vores samarbejde op omkring udvalgte cases på typiske konfliktskabende situationer fra jeres daglige, konkrete praksis. I hver enkelt case arbejder vi ud fra både et medarbejder- og et bruger-/borgerperspektiv. På den måde kommer vi igennem de temaer, særlige udfordringer og opmærksomhedsområder, som er relevant for netop jeres praksis.

Som resultat får deltagerne viden om og redskaber til at arbejde bevidst og aktivt med konflikter. Redskaberne til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering tilpasses og målrettes virkeligheden i jeres praksis, så de er enkle og let implementere for jeres medarbejdere.

Hvordan ser jeres praksis ud?

Hvilke metoder og redskaber er de mest effektive og anvendelige hos jer? Svaret kommer an på medarbejdernes roller, kerneopgavens karakter og den fysiske ramme for arbejdet.

Der er for eksempel stor forskel på: 

 • om medarbejderen arbejder alene i de situationer, hvor konfliktsituationen
  typisk opstår
 • om der er klare regler, der skal overholdes i medarbejdernes opgave med borgeren
 • om det er borgeren eller de pårørende, der giver anledning til
  udfordringer
 • om der skal være plads til borgerens frustration, men indenfor en
  rimelig ramme (f.eks. socialforvaltninger/jobcentre)
 • om der er tale om en myndighedsopgave, eller om det er en pædagogisk opgave
 • om det er ansigt-til-ansigt-møder, eller om det er telefonisk kommunikation
 • om borgeren kommer hos jer, eller om I kommer hos borgeren.

Der er altså stor forskel på, hvilke typer mennesker og borgere, I arbejder med. Uanset hvilke mennesker, der er tale om, kan der naturligvis opstå udfordringer og konflikter. Men der er stor forskel på, hvor udfordringer og konflikter opstår. Er det en borger, der bliver vred ved skranken i et borgerservicecenter? En erhvervsdrivende, der bliver vred over besøg fra Skat eller Fødevarestyrelsen? Det kan også være grænsesøgende elever på en skole, borgere med misbrugsproblematikker eller pårørende indenfor ældreplejen.

Netop derfor er fokus på jeres praksis, virkelighed, rammer, regler og specifikke udfordringer vigtigt for vores samarbejde og jeres succes med effektiv konflikthåndtering og konfliktforebyggelse.

Hvordan håndterer vi konflikt?

Vi skaber et match ud fra jeres virkelighed

Der er altså stor forskel på, hvilke typer mennesker og borgere, I arbejder med. Uanset hvilke mennesker, der er tale om, kan der naturligvis opstå udfordringer og konflikter. Men der er stor forskel på, hvor udfordringer og konflikter opstår. Er det en borger, der bliver vred ved skranken i et borgerservicecenter? En erhvervsdrivende, der bliver vred over besøg fra Skat eller Fødevarestyrelsen? Det kan også være grænsesøgende elever på en skole, borgere med misbrugsproblematikker eller pårørende inden for ældreplejen.

Grundet de store forskelle i udfordringer og konflikter er fokus udelukkende på jeres praksis, virkelighed, rammer, regler og specifikke udfordringer, hvor CFK ud fra jeres virkelighed danner den bedste strategi for effektiv konflikthåndtering og konfliktforebyggelse. Det betyder, at vi matcher en af vores eksperter med jeres problemstilling. Som en del af den strategi forventer vi et effektivt og konstruktivt samarbejde, så I opnår den største succes som følge af vores kurser.

Har I styr på jer selv?

Det er vigtigt for implementeringen af metoder og redskaber, at medarbejderne bliver klædt på til at forstå egne mønstre, sympatier og antipatier i dagligdagen.

For eksempel kan en medarbejder være rigtig dygtig til sit arbejde men alligevel havne i konflikt. Det kan være i særlige situationer eller i kontakt med bestemte borgere. Her handler det nogle gange mere om medarbejderens mønstre end mangel på redskaber og metoder.

Det perspektiv, har vi sørget for, er en del af vores undervisning i konflikthåndtering, når redskaber og metoder skal oversættes til praksis. På den måde bliver afstanden mellem undervisning og implementering i praksis så kort som muligt.

Er vi det rette match for jer? Læs mere om vores tidligere kunder og deres cases

Vi målretter form og formidling til jeres behov indenfor
konflikthåndtering

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på, at form, indhold og
case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os, at
undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og
læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så
alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus
på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med
nye, konstruktive perspektiver på det, der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer.
Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og
sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

  Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!