Lær at forebygge og håndtere konflikter i frontlinjen

Når du som offentlig medarbejder møder borgerne, er der altid en risiko for konflikter. Det stiller særlige krav til din evne til at kommunikere - verbalt og nonverbalt - og til at sætte grænser og regler for interaktionen med borgeren. I frontlinjen er det jeres opgave at fremme samarbejde og skabe gensidig tillid, samtidig med at I på en positiv og empatisk måde også udviser den autoritet, jeres stilling skal have.  Vi tilbyder at styrke jeres kompetencer, så I både kan forebygge konflikter og håndtere de konflikter, der måtte opstå.

Autoritet og følelser i en asynkron relation

Når du som ansat i en kommune eller anden offentlig institution møder en borger, opstår der altid en magtrelation, der er ude af balance. Du har til opgave at formidle regler og afgørelser til en borger, der tit ikke vil være enig. Og i dag kan man ikke som udgangspunkt regne med at have automatisk autoritet i kraft af sin stilling – der vil ofte opstå en diskussion om autoritet, roller og magt i mødet med borgeren.

Det kan resultere i en magtkamp med borgeren, men som medarbejder med et pædagogisk ansvar over for borgeren skal du kunne fremstå som den professionelle, også hvis der opstår en konflikt.

Det kan være svært, fordi konflikter altid vil påvirke os følelsesmæssigt og kan få os til at reagere og handle ud fra følelser som vrede, irritation, indignation og frustration – og det er sjældent befordrende for det gode samarbejde. 

Redskaber til at håndtere og forebygge konflikter

Når du skal klædes godt på til at forebygge og håndtere konflikter i frontlinjen, handler det om to ting: Dels at forstå de situationer og sammenhænge, du arbejder i; dels at få konkrete redskaber og teknikker. Vi tilbyder skræddersyede forløb, hvor vi giver dig og dine kolleger grundlæggende indsigt i de usynlige, kulturelle og almenmenneskelige forhold, der påvirker den sociale dynamik mellem jer og borgerne. 

Ved at styrke din faglighed i konflikthåndtering og -forebyggelse får du:

  • Viden om og metoder til at sikre et godt og gnidningsfrit samarbejde med borgeren.
  • Redskaber til at sikre, at samarbejde og beslutninger hviler på et solidt, fælles- og evidensbaseret konfliktfagligt grundlag
  • Viden om konkrete redskaber og metoder til at forebygge de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde
  • Konfliktforståelse, blandt andet kulturelle, mentale og individuelle aspekter af konfliktsituationen
  • Forhandlingsteknik og transaktionsanalytiske værktøjer
  • Træning i håndtering af konfliktsituationer
  • Forståelse af autoritetsudøvelse i det senmoderne samfund

Vi skræddersyr konfliktforebyggende løsninger til jeres behov

Vi kan hjælpe dig og din organisation med at få de redskaber, I har brug for til at håndtere konflikter på en konstruktiv, deeskalerende og udviklende måde. Vi skræddersyer en temadag, et kursus eller en uddannelse til netop jeres behov og virkelighed.

Vi kan også udvikle “best-practice” og “hands-on” formater for jeres organisation/sektorområde – og skabe et konfliktfagligt koncept, f.eks. et kursusforløb eller en uddannelse med undervisningsmaterialer, cases og modeller, skræddersyet til jeres virkelighed, jeres oplevelser og jeres målsætninger.

Læs mere om konflikter i frontlinjen

Lad os skræddersy et forløb om konfliktforebyggelse til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på 7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar