Hvorfor konfliktforebyggelse?

Konflikter er en uundgåelig del af det at arbejde med mennesker i en frontlinjeorganisation. Ikke alle konflikter kan undgås – og det er heller ikke alle konflikter, der skal undgås!

Konflikter er en uundgåelig del af det at arbejde med mennesker i en frontlinjeorganisation trods de bedste intentioner. Samtidig er et godt, respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og borgere helt afgørende for kerneopgaven i det borgernære arbejde.

Sandheden er, at det ikke er alle konflikter, der kan undgås, og det er ikke nødvendigvis alle konflikter, der skal undgås. Nogle konflikter kan det være nødvendigt at tage.

Udfordringen er ikke at undgå konflikten, men at håndtere den så professionelt, sagligt, respektfuldt og med så empatisk en tilgang til modparten, som det er muligt under de givne forhold. På den måde minimerer I risikoen for, at konflikten eskalerer ud af kontrol og fører til et decideret tillidsbrud. Det styrker sandsynligheden for, at konfliktprocessen bliver konstruktiv og transformerende i forhold til at flytte borgeren positivt.

Målsætningen for det konfliktforebyggende arbejde bliver at undgå de unødvendige konflikter med borgerne, og at arbejde for at de uundgåelige konflikter bliver konstruktive. Med en konfliktforebyggende tilgang kan medarbejdere og borgere bruge energien, ressourcerne og fokus der, hvor det er meningsfuldt for at løse kerneopgaven.

Læs om vores ydelser

Det kræver træning at forebygge unødvendige konflikter

Det er ikke en nem opgave! Det kræver både selvbeherskelse og selvindsigt, forståelse for modpartens perspektiv og en stærk konfliktfaglig viden og beherskelse af effektive konfliktfaglige redskaber og teknikker.

Det opnår I ikke fra den ene dag til den anden, men gennem træning og ved, at den enkelte medarbejder får konkret erfaring med at anvende konfliktfaglige redskaber. Det lyder måske svært, men det er umagen værd, og det er vores erfaring, at alle kan blive gode til at forebygge unødvendige konflikter og håndtere de uundgåelige eller nødvendige konflikter på en hensigtsmæssig, pædagogisk og sikker måde.

Uløste konflikter påvirker alle – også dem der ikke er en del af dem

Konflikter i en del af organisationen kan få afledte negative effekter på hele organisationen. Konflikter slider på nerverne og dræner os for energi og arbejdsglæde, så hvis der er konstante, uforløste konflikter mellem medarbejdere og borgere, vil det ofte påvirke relationerne mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledelse negativt.

Det vanskelige i konfliktforebyggelse er, at det kan være svært at identificere de årsager, der ligger bag konflikterne, og at der mangler konkrete tilgange og metoder, som har en reelt forebyggende effekt. Ofte er fokus på at håndtere de problemer, der opstår, men man får ikke undersøgt egen banehalvdel, og så bliver den samme type problemer ved med at opstå.

Find frem til de bagvedliggende årsager til konflikterne

Konflikthåndtering skal gå hånd i hånd med konkrete redskaber og metoder til konfliktforebyggelse for ikke bare at blive en uendelig og nytteløs symptombehandling. En forebyggende tilgang er langt mere effektiv end den sædvanlige tilgang til konflikthåndtering, der fokuserer på at håndtere problemerne, når de opstår, fremfor at opløse de grundlæggende, konfliktskabende årsager.

Griber I udfordringerne an med vores konfliktforebyggende viden og konfliktforebyggende tilgang, får I nogle effektive redskaber og teknikker til at eliminere de unødvendige konflikter. Og I sikrer, at de konflikter, der er nødvendige at tage eller umulige at undgå, bliver lærerige og fagligt udviklende frem for frustrerende og psykisk opslidende for medarbejderne. Det giver fagligt overskud og gåpåmod til at overkomme udfordringer og uoverensstemmelser i mødet med borgerne og sikre et gensidigt godt og tillidsfuldt samarbejde.