Hvorfor konfliktforebyggelse?

Alle konflikter kan forebygges! Center for Konfliktforebyggelse identificerer, hvad konflikterne reelt består af, rådgiver om løsningen og giver jer nogle helt konkrete værktøjer til at forebygge, at det sker igen.

Men det kræver handling, hvis man skal løse og forebygge konflikter. Al forandring starter ved, at man selv tager ansvar, for det er ekstremt svært at ændre andres adfærd. Ved i stedet at arbejde med sine egne holdninger og forventninger kan man i langt højere grad forebygge konflikter. Det skyldes, at det er meget svært at skjule sine egne holdninger over for andre – vores kropssprog afslører os ganske enkelt. Men det kræver konkrete redskaber at arbejde med, og det kan Center for Konfliktforebyggelse levere.

Model_konflikthjulet_medtekstVores løsninger er meget praksisnære og tager udgangspunkt i jeres dagligdag. Det kan nemlig være helt små ændringer i sprog og ordvalg, der kan gøre den store forskel. Vi uddanner og rådgiver i, hvordan man undgår unødige konflikter, og i at kommunikere på en måde, der på én gang er rammesættende, imødekommende og konfliktforebyggende.

Der opstår ofte konflikter i situationer, hvor mennesker er i tæt kontakt – særligt på arbejdspladser med tæt borgerkontakt, men også internt i organisationer. Her kan det være en enorm styrke, at vi kommer udefra med en neutral og professionel tilgang til konflikterne. For som oftest sker der noget, når tingene bliver betragtet udefra. Vi kan stille de rigtige spørgsmål og sætte fokus på de mest ømme steder, der kan være svære selv at spotte. Hos Center for Konfliktforebyggelse er det vores erfaring, at langt de fleste konflikter består af noget helt andet, end personalet, ledelsen eller organisationen i første omgang troede. Derfor tager vores rådgivning udgangspunkt i grundige analyser af, hvori konflikterne i virkeligheden består.

 

Citat_Albertslund

 

 

 

CFK Analyseforløb

         CFK laver grundige analyser af, hvori konflikterne består, og vi løser dem ud fra de midler og omstændigheder, der er til stede i netop jeres organisation.