Sikkert arbejdsmiljø

Et sikkert arbejdsmiljø kræver, at jeres måde at arbejde på og de redskaber, I benytter, er konfliktfagligt holdbare og sikkerhedsfagligt validerede. Hvordan ser det ud hos jer? Er jeres sikkerhedsprocedurer opdaterede i forhold til de faktiske udfordringer og jeres fysiske rammer? Og er medarbejderne trænet i de nødvendige kompetencer?

Sådan skaber vi tryghed på arbejdspladsen

Vi kan skabe tryghed på arbejdspladsen, både hvis I har konkrete sikkerhedsproblematikker eller skal udforme eller optimere jeres sikkerhedsprocedurer. Vi leverer sikkerhedsfaglig træning af medarbejderne i risikosituationer, sparring og sikkerhedsfaglig planlægning og kan deltage i risikosamtaler som en ekstra sikkerhedsskabende tilstedeværelse.

Få træning, rådgivning og sparring om sikkert arbejdsmiljø

Vi kan:

 • Udforme eller optimere en OODA-valideret sikkerhedsprocedure. Læs mere om OODA-valideret sikkerhedsprocedure her
 • Teste at sikkerhedstiltag og procedurer fungerer optimalt i praksis
 • Træne jeres medarbejdere i sikkerhedsprocedurerne
 • Opdatere jeres sikkerhedsprocedurer, så nye forhold, rammer, problematikker eller nye borgere omfattet af de kritiske sikkerhedsprocedurer
 • Træne konflikt- og sikkerhedsfaglige tilgange og metoder målrettet jeres arbejdsplads
 • Sparre og rådgive om arbejdsmiljøudfordringer, sikkerhedsproblematikker og risikosituationer
 • Træne teknikker i mental parathed til at håndtere risikosituationer. Læs mere om mental parathed her
 • Observere jeres håndtering af sikkerhedsprocedurer i planlagte risikosituationer, f.eks. risikosamtaler

Lad os skræddersy et forløb om et sikkert arbejdsmiljø til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

De sikkerhedsfaglige forudsætninger for et trygt arbejdsmiljø

 1. Medarbejderne skal have de nødvendige sikkerheds- og konfliktfaglige kompetencer
 2. Sikkerhedsprocedurerne skal være gennemtænkte og gennemprøvede, tilstrækkelige og enkle at udføre
 3. Medarbejderne skal være mentalt parat til at håndtere eventuelle risikosituationer

Vi har 15 års erfaring med at hjælpe frontlinjeorganisationer med sikkerhedsfaglige problemstillinger og konfliktfaglige problematikker. Sammen med jer skræddersyr vi det forløb, der skaber størst effekt og tryghed på jeres arbejdsplads.