Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det er noget, I som organisation og team skal arbejde kontinuerligt og målrettet med at sikre. Når medarbejdernes psykiske trivsel er i orden, bruger de deres fokus og energi på kerneopgaverne frem for frustrationer, konflikter og mistrivsel. Det borgernære arbejde kan være psykisk udfordrende og konflikter svære at undgå, men I kan skabe en god konfliktfaglig kultur, hvor uoverensstemmelser og konflikter bliver håndteret proaktivt og konstruktivt.

Styrk trivsel, sammenhold og psykisk robusthed på arbejdspladsen

Det kræver viden og værktøjer at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, gode samarbejdsrelationer og en konstruktiv konfliktløsningskultur i organisationen. Vi kan hjælpe jer med en ny strategi, med en ekstern undersøgelse af konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet, med en APV eller rådgivning, sparring og facilitering af forandringer.

Sådan arbejder vi sammen med jer om et godt psykisk arbejdsmiljø

Lad os skræddersy et forløb om et godt psykisk arbejdsmiljø til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Viden og værktøjer

Proces og bistand:

 • Rådgivning og sparring i et fortroligt rum
 • Understøtte implementering i praksis via mægling, supervision og coaching
 • Facilitering af forandring og implementering af nye tiltag, en ny retning – en ny kultur

I får:

 • Praktiske værktøjer til at løse konflikter konstruktivt – kolleger, ledelse og borgere
 • Handlingsanvisninger til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Evnen til at risikovurdere situationer og spotte mistrivsel eller stress, før det bliver en udfordring
 • Viden om og metoder til at styrke gode samarbejdsrelationer – kolleger, ledelse og borgere
 • Metoder til at håndtere frustrationer, uenigheder og psykiske udfordringer konstruktivt
 • Evnen til at forstå konflikters dynamik og håndtere dem
 • Metoder til at styrke samarbejdet og holdånden på arbejdspladsen
 • Friske tilgange til at finde nye, kreative løsninger, der fremmer trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne
 • Viden om hjernen og nervesystemets signaler om psykisk stress og mistrivsel

Har I særlige arbejdsmiljøudfordringer? Få en ekstern undersøgelse

Undertiden går problemer i hårdknude og udfordringerne synes uoverkommelige. Det sker ofte, når problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø ikke er blevet adresseret i tide, eller når en uløst konflikt har fået lov til at ulme gennem længere tid.

Når alt er prøvet – men det ikke bliver bedre – må I ikke vente for længe. Så er det på tide at få lavet en ekstern undersøgelse af jeres udfordring – af hvad der er op og ned, hvad der er mere vigtigt end andet, og hvilke ting og tiltag der kunne være fornuftige at gøre i prioriteret rækkefølge.

Arbejdspladsvurdering – APV
Vi hjælper med at:

 • Udarbejde et APV-koncept målrettet jer og med sikkerhed for at afdække det væsentlige
 • Udføre kvalitative interviews af nøglepersoner som supplement til APV
 • Udarbejde beslutningsgrundlag med analyse af, hvad APV’en fortæller og konkrete anvisninger til at komme godt i mål med eventuelle udfordringer
 • Observere og give feedback i forhold til det ”organisatoriske” og ”objektive” arbejdsmiljø
 • Udvikle en strategi og et koncept, der løser udfordringerne med eksisterende ressourcer

Få nye øjne på problemstillingerne og en frisk løsningsstrategi

Det I har brug for er måske en helt ny løsningsstrategi, og den kan vi hjælpe jer med at udarbejde. Nogle ting kan ikke løses eller tænkes, når parterne selv er en direkte eller indirekte del af historikken eller er parthavere i konflikten.  Vi tilpasser strategien til jeres virkelighed og behov, så vi får løst jeres udfordringer inden for organisationens rammer og muligheder.