Teamudvikling i det offentlige

Teamudvikling i offentlige institutioner eller i kommuner skal give medarbejderne stærke værktøjer til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning og løbende udvikle deres evner til at bedrive deres faglighed i fællesskab.

Teamudvikling i det borgerrettede arbejde

Ønsker I at arbejde hen mod en mere selvstyrende team-adfærd og arbejdskultur, eller ønsker I at vedligeholde og videreudvikle den enkelte og teamets robusthed – så I undgår et forringet arbejdsmiljø, f.eks. når der er travlt, der er sygdom, eller hvis besparelser og omstruktureringer forandrer teamets arbejdsbetingelse?

Uanset hvordan I ønsker at udvikle jeres teams, hjælper vi med at identificere, hvad teamet reelt har brug for, så I når jeres mål.

Vi kan hjælpe jer med at:

  • Etablere et fælles sprog om de udfordringer I oplever med konflikter, så teamet kan få sat ord på deres kollektive erfaringer
  • Opbygge en stærk konfliktløsningskultur i jeres team
  • Øge trivslen i teamet
  • Forbedre samtaler og samarbejde
  • Gøre teamet bedre til at behandle besværlige problemstillinger konstruktivt
  • Optimere videndeling
  • Flytte et velfungerende team til next level, så de bliver et high performance team

Lad os skræddersy et forløb om teamudvikling til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Moderne medarbejdere i det offentlige har brug for selvledelse

Vi arbejder ud fra den tankegang, at moderne medarbejdere, teams og afdelinger i frontlinje- organisationer, der arbejder med at motivere, flytte, udvikle eller forandre adfærd, har behov for en høj grad af selvledelse, selvrefleksion og faglighed, både i det individuelle og det fælles arbejde. Det kræver stadig kompetenceudvikling, fokus på samarbejde og stærke værktøjer til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning.

Ønsker I inspiration, nye redskaber og perspektiver eller en egentlig facilitering af teamudvikling – så sørger vi for, at formatet passer til jeres ambition.

Vi tilpasser formatet til jeres konkrete kontekst og ønsker

Vi kan hjælpe jer med alt fra feedback på jeres nuværende metoder og tilgange til at udvikle nye metoder og tilgange til samarbejdet og problemløsningen i jeres team. Vi kan implementere jeres strategier i praksis, udvikle nye strategier til at styrke samarbejdet om at håndtere sociale problematikker og konflikter, lave teamsupervision, eller vi kan skræddersy et forløb med relevante kurser til jer.

I får solide og evidensbaserede redskaber og metoder og træning, der understøtter teamkommunikation, konflikthåndtering, effektiv vidensdeling og en høj kvalitet i den faglige samtale.