Kursus i konfliktforebyggelse i døgninstitutionen

Langt de fleste konflikter, der opstår mellem personale og beboere, handler om forskellige kravsituationer, der kan føres tilbage til en regel – som f.eks. sengetider, skolegang eller kørsel. Men hvad nu hvis 60 % af alle de konflikter, I oplever på arbejdet, reelt handler om ting, som I kan løse på egen banehalvdel? Få hjælp til konfliktforebyggelse i det pædagogiske botilbud eller i døgninstitutionen og brug jeres tid og energi på kerneopgaven i stedet for konflikter, der hverken forandrer eller udvikler – men derimod fastholder og optrapper.

Konflikter omkring kravsituationer er en del af jeres pædagogiske feedback - skal vi hjælpe med at reducere mængden af konfliktfyldt feedback hos jer?

Arbejdet med beboerne på en døgninstitution tager udgangspunkt i en kompleks social kontekst. Det kan være svært at navigere i for medarbejderen, når der skal tages hånd om særlige regler eller kravsituationer, som kan fremstå konfliktoptrappende og fyldt med dilemmaer.

Når vi kommer ud og underviser i konfliktforebyggelse og -håndtering i døgninstitutioner, har vi særligt fokus på, at jeres team lærer at samarbejde om at undgå de unødvendige konflikter og at håndtere de konflikter, der ikke kan eller skal undgås på en konstruktiv måde. Det sætter jeres medarbejdere i stand til løbende at tilpasse deres arbejde til den konkrete kontekst, så der hele tiden kan være fokus på den primære kerneopgave fremfor konflikten.
Vores undervisning styrker medarbejdergruppen gennem redskaber og metoder til konfliktforebyggelse og
-håndtering, samtidig med at vi skaber et fælles perspektiv og en fælles metode for at kunne afklare og samarbejde om regler og kravsituationer i praksis. Vores undervisning sikrer et framework for jeres medarbejdergruppe, som understøtter faglighed og fællesskab, samtidig med at vi ønsker at skabe en højere grad af forståelse og entydighed set fra døgninstitutionens beboeres side.

Få redskaber, der faktisk kan bruges til noget og skaber et positivt udviklingsmiljø

Redskaberne og metoderne til forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter tager afsæt i både teoretisk og praktisk evidens. Vi arbejder konkret og i praksis, så vi sikrer, at det, vi lærer fra os, også stemmer overens med jeres virkelighed, når I skal løse konflikter på arbejdspladsen. Som en del af kurset tager vi hånd om de dilemmaer, der opstår i det professionelle møde mellem beboere og medarbejdere i botilbud indenfor det socialpsykiatriske område. Dermed sikrer vi nemlig et positivt udviklingsmiljø for alle parter.

Vi tager udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation. Og vi går på opdagelse i jeres egne oplevelser og undersøger, hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt i de konkrete cases og situationer, vi tager under behandling.

Du får viden om de usynlige kulturelle forhold, der påvirker parternes og din egen adfærd. Herefter ser vi på, hvordan redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst, dig selv og de konkrete parter / situationer, der giver anledning til konflikt. Her kommer vi blandt andet omkring:

  • Hvordan du afklarer både den formelle og uformelle del af en regel eller procedure, så samarbejde og implementering bliver fælles praksis.
  • Hvordan du kommunikativt sikrer, at både beboere og medarbejdere finder reglerne fornuftige og er lydhøre overfor dem.
  • Hvorfor de unge I arbejder med ikke altid ser jeres gode intentioner.
  • Hvordan I kan påvirke til samarbejde og forståelse med jeres egen og fælles adfærd fra medarbejdergruppens side.
  • Hvordan I med et fælles, nyt konfliktfagligt sprog og tilhørende metoder kan lykkes bedre med de besværlige konflikter.
  • Hvordan du kan være den bedste udgave af dig selv – også i en kravsituation.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, dialog, og sparring. Vi finder sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd og praktisk handling.

Hør mere om hvordan I nedtrapper de konflikter, der ikke skaber udvikling og forandring for det bedre.

 
Skriv til os her