Kurser i konflikthåndtering og konfliktforebyggelse

Dyk ned i kursusbeskrivelserne, lad jer inspirere – og giv os et kald, så skræddersyr vi en uddannelse, et kursusforløb, en temadag eller et foredrag til netop jeres kontekst og behov.

Konfliktforebyggelse i frontlinjen


Når du arbejder med mennesker, er konflikter uundgåelige. På dette kursus lærer I at skabe en kultur med fokus på konfliktforebyggelse, så konflikterne bliver konstruktive i stedet for destruktive.

Læs mere om dette kursus

Konflikthåndtering i frontlinjen


På kurset får du konkrete og praktiske konfliktfaglige redskaber, som gør dig i stand til at afværge de unødige konflikter og håndtere de konflikter, der ikke kan eller skal undgås, på en konstruktiv og sikker måde.

Læs mere om dette kursus

Hjernen som medspiller


På kurset får du indsigt i, hvordan du afkoder andre menneskers følelsesmæssige tilstand, og du får konkrete metoder til at fremme positive mentale reaktionsmønstre og til at forstå og håndtere negative følelser og reaktioner konstruktivt.

Læs mere om dette kursus

Mental parathed i risikomiljøer 


Voldsepisoder kan være svære at undgå i arbejdet med psykisk ustabile eller misbrugere. På kurset får du metoder, som gør dig mentalt parat til at kunne agere hensigtsmæssigt, når vold finder sted eller er under opsejling.

Læs mere om dette kursus

Psykisk robusthed og resiliens


Øg din psykiske modstandsdygtighed og få bedre relationskompetencer, så du ikke brænder ud eller får stress. På kurset får du værktøjer til at tage vare på dig selv, håndtere og modvirke stress samt modvirke empati- og omsorgstræthed.

Læs mere om dette kursus

Mindset Upgrade 


Mindset Upgrade er en enkel og kraftfuld teknik til at forandre begrænsende overbevisninger, der kan gøre det svært for dig at nå dine mål. Kurset lærer dig at frigøre dig fra hæmmende underbevidst modstand og styrker din evne til at motivere og inspirere andre.

Læs mere om dette kursus

Mødetræning 


Hvordan får du det bedste ud af dine møder? På kurset i mødetræning får du inspiration og nye metoder til at styrke en værdiskabende mødekultur for både organisationen, det faglige team og den enkelte medarbejder.

Læs mere om dette kursus

Empatisk autoritet


På kurset bliver du introduceret til empatisk autoritet som tilgang til tydelig og troværdig kommunikation. Du får metoder til at holde dig på en professionel verbal og nonverbal kommunikationsbane – også når du bliver udfordret.

Læs mere om dette kursus

Regler, procedurer og konsekvenser 


På kurset bliver du præsenteret for praktiske tilgange, som kan bruges til samtale- og procesredskab f.eks på teammøder eller i forbindelse med en generel afklaring af konfliktskabende regler og rammer i organisationen.

Læs mere om dette kursus

Modtagerrettet kommunikation til hierarkisk orienterede borgere 


Dette kursus lærer dig effektive kommunikationsteknikker til at fremme samarbejdet med borgere, der er optaget af hierarki, så du kan afværge ”magtkampe”.

Læs mere om dette kursus

Territorialmodellen og konflikternes anatomi


På kurset i konfliktteori bliver du klædt på til at forstå de bagvedliggende årsager til konflikten. Du bliver mentalt parat til at håndtere konfrontationer – det frigør energi, tid og overskud til at løse kerneopgaven i mødet med borgeren.

Læs mere om dette kursus