Konfliktfaglig teamsupervision i det offentlige

Som offentlig institution kan I bruge konfliktfaglig supervision til at afdække, hvordan I bedst muligt håndterer risikosituationer og konkrete pædagogiske konfliktudfordringer som team. Gennem sparring og supervision bliver I klædt på til at håndtere sikkerhed, risikohåndtering og konfliktforebyggelse, så I får effektive og tryghedsskabende løsninger.

Få konfliktfaglig teamsupervision og teamcoaching

Som pædagogisk personale skal I have den pædagogiske indsats, det konfliktfaglige samarbejde og et godt og sikkert arbejdsmiljø til at gå op i en højere enhed – det kræver noget af kulturen i teamet.

Vi hjælper jer med at styrke det konfliktfaglige samarbejde som fagligt team og sikrer, at de aftaler og beslutninger, I træffer, er koordinerede, baseret på faglighed og forholder sig til kerneopgaven, at hjælpe borgeren.

Du får:

  • Sikkerhedsfaglig teamcoaching og metoder til sikkerheds- og konfliktfaglig vidensdeling
  • Teammødet som platform for at styrke sikkerhedsfagligheden på jeres arbejdsplads
  • Metoder til at styrke samarbejdet om konfliktforebyggelse og risikominimering
  • Tilgange og metoder til konfliktfaglighed som en integreret del af den pædagogiske indsats
  • Konfliktfaglige pædagogiske tilgange til at arbejde med borgere, der udgør en særlig risikoudfordring
  • Sparring på jeres konkrete konflikter, risikoudfordringer og sikkerhedsfaglige problematikker
  • Hjælp til, hvordan I som team bedst muligt håndterer konflikt- og risikoscenarier, som samarbejde, pædagogisk tilgang, motivation og roller
  • Hjælp til at håndtere konkrete risikosituationer, f.eks. at forberede risikosamtaler (vi kan også være tilstede ved risikosamtaler eller lignende situationer som ekstra sikkerhed)

Lad os skræddersy et forløb om konfliktfaglig teamsupervision til jer!

Husk, at vi også kan tilbyde en klippekortsordning, så I hurtigt kan få sat et forløb i gang – læs mere her. 

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Konfliktfaglig teamcoaching til pædagogisk arbejde

I får konkrete, praktiske og alment anvendelige redskaber og viden i forhold til de specifikke cases, teamet ønsker sparring på. Det gør, at teamets medlemmer får redskaber til aktuelle problemstillinger, når det er allermest relevant og tiltrængt – og kan omsætte de nye indsigter og metoder direkte til forbedring af den daglige praksis.

I får råd og anbefalinger til at fremme konstruktiv konfliktløsning, øge trygheden og minimere konfrontationer og potentielt personfarlige risikosituationer inden for de vilkår og rammebetingelser, I har. Og I får opbygget effektive metoder til at koordinere og styrke kulturen i teamets faglige samtale og samarbejde.