Konfliktmægling - Mægling i konkrete konflikter

Når en konflikt på arbejdspladsen er gået i hårdknude, kan det være nødvendigt at hente eksterne, uvildige specialister ind udefra. Det er vores rolle, som erfarne konfliktmæglere. Vi er upartiske, og vores rolle er at lede de berørte parter frem til en holdbar og varig løsning på konflikten.

Løsninger gennem dialog: Effektiv konfliktmægling mellem individer og grupper

Konfliktmægling kan foregå mellem to eller flere individer eller mellem forskellige grupper. Det kan for eksempel være to ledergrupper i en fusioneret virksomhed, der går skævt af hinanden. Det kan være to medarbejdere i et team, der har viklet sig ind i en tilsyneladende uløselig konflikt. Dialog og upartiskhed er nogle af de veje, der er at gå. Alle konflikter kan løses på den ene eller den anden måde.

Erfarne rådgivere i konfliktmægling: Skab varige løsninger i organisatoriske konflikter

Vores konsulenter har alle stor erfaring med konfliktmægling. Et forløb med mægling er ofte en del af en større proces. F.eks. et længere program, der handler om at håndtere konflikter i al almindelighed på en arbejdsplads. Vi har også erfaring med at rådgive ledelsen i et konfliktmæglingsforløb. Det kan ske, at konflikten kun kan løses via organisatoriske ændringer, der påvirker andet og mere end de berørte parter.

Sådan tilgår vi konfliktmæglingen

Når vi går ind i et konfliktmægling, gør vi det altid i fuld respekt for alle parter. Vi har et mål om, at alle skal føle sig hørt og forstået. Det er vores rolle at sikre, at der bliver sat de rigtige ord på konflikten. Alle får en forståelse af, hvad konflikten egentlig har af konsekvenser for parterne, hver især. Vi tilrettelægger i nogen grad forløbet, så det passer til den enkelte sag. I store træk ser processen sådan her ud:

Er konflikten løbet af sporet?

Du er altid velkommen til at ringe til os og få vores umiddelbare vurdering – det er ganske gratis og uforpligtende.

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Forventningsafstemning og spilleregler

Vi begynder altid med at sikre os, at alle ved, hvad der kommer til at ske. Det er vigtigt at understrege, at konflikten aldrig bliver løst, med mindre alle parter er villige i at få den løst. Frivillighedsprincippet er uhyre vigtigt. Vi gør også alle parterne opmærksomme på, at der eksisterer et antal regler for en god konfliktmægling, som alle skal forpligte sig til.  For eksempel, har alle lov til at tale ud uden at blive afbrudt, og at alt, der bliver talt om, er fortroligt.

Parterne fortæller

Det er vigtigt, at de berørte parter får lejlighed til at berette i detaljer, hvordan de hver især oplever konfliktens årsag, forløb og øjeblikkelige status. Her er det vores rolle at få skilt fakta og følelser ad og at lytte respektfuldt til det, der bliver sagt, så vi kan tolke situationen korrekt.

Fælles grundlag

Nå alle har haft ordet, er det vores opgave at sammenfatte problemet og at få listet op, hvad parterne kan blive enige om. Nogle gange kan alene den øvelse være nok til at få bilagt en konflikt. Oftest er der temaer, der skal undersøges yderligere.

Løsningen

Det er nu op til de enkelte parter at foreslå løsninger på de problemer, vi har fået identificeret som værende reelle og ikke bare indbildte. Her kører vi processen som en brainstorm. Igen kan selve det at udføre øvelsen, være en del af konfliktens løsning. Parterne bliver nødt til at arbejde sammen. Vores rolle er at konkretisere og sortere i forslagene til handling. De handlingsforslag, der kommer, skal tilgodese så mange behov som muligt for parterne.

Aftale

Udkommet af en mægling vil altid være en aftale, som formuleres på skrift. Den forpligter parterne på den type adfærd og kommunikation, som man er enige om vil kunne bilægge konflikten. Dermed forhindre fremtidige konflikter i at opstå.

Processen med konfliktmægling kan tage alt fra nogle få timer til flere dage med flere mødegange og iterationer. Men med lige dele struktureret tilgang og åbenhed fra alle skal det nok lykkes.