Dem arbejder vi for

Center for Konfliktforebyggelse arbejder overalt og med alle brancher.

Myndigheder

Vi arbejder for styrelser, ministerier og kommuner, der udsteder regler og træffer afgørelser med direkte og indirekte påvirkning på individuelle borgere.

Det socialpædagogiske felt

Vi arbejder med konflikthåndtering, handleplaner og uddannelse for personale og ledere i socialpædagogiske bosteder og andre offentlige institutioner med direkte borgerkontakt.

Private virksomheder

Vi fungerer som sparringspartner for ledelse og medarbejdergrupper i private virksomheder af enhver størrelse, når der skal løses konflikter eller arbejdes for et bedre og mere produktivt psykisk arbejdsmiljø.

Foreninger

Center for Konfliktforebyggelse har også erfaring med at arbejde med konflikthåndtering i foreninger.

Ingen geografisk begrænsning

Vi har base i Aarhus, men vi kommer overalt – også uden for landets grænser. Bare kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.