Konflikthåndtering i frontlinjen

Når du som offentlig medarbejder møder borgerne, foregår der altid en forhandling om spillereglerne for samværet. Som fagperson i frontlinjen er det ofte dig og dine kolleger, der definerer regler og behovsindfrielse. Men ofte ender I med at skulle forhandle med borgere om hvis regler eller hvilke behov, der skal tages mest hensyn til. Det stiller særlige krav til din kommunikation – både den verbale og nonverbale – for at undgå, at mødet ender i konflikt.

Autoritet og konfliktforståelse

Når du møder en borger, er magtrelationen ofte asynkron, fordi du repræsenterer kommunen eller organisationen. Men i dag, opnår du ikke nødvendigvis autoritet ud fra din stilling – flere og flere mennesker oplever, at de er berettigede til at definere deres egne regler som enkeltindivider. Derfor kan autoritet, roller og fagidentiteter ikke tages for givet, men skal forhandles i situationen.

Redskaber til konflikthåndtering

Konflikthåndtering handler ikke kun om redskaber og teknikker, men også om at forstå de situationer, sociale relationer og kontekster, du er i. Ved at styrke din faglighed i konflikthåndtering får du:

 • Viden om og metoder til at sikre et godt og gnidningsfrit samarbejde i det borgerrettede
 • Redskaber til at sikre, at samarbejde og beslutninger hviler på et solidt, fælles- og evidensbaseret konfliktfagligt grundlag
 • Viden om konkrete redskaber og metoder til at forebygge de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde
 • Konfliktforståelse, blandt andet kulturelle og individuelle aspekter af konfliktsituationen.
 • Perspektivforståelse
 • Forhandlingsteknik
 • Mentalitetsforståelse
 • Transaktionsanalyse
 • Forståelse af hvordan hjernen og nervesystemet forsøger at optimere tryghed
 • Træning i håndtering af konfliktsituationer
 • Forståelse af autoritetsudøvelse i det senmoderne samfund

Lad os skræddersy et forløb om konflikthåndtering til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Vi skræddersyr konfliktforebyggende løsninger til jeres behov

Vi kan hjælpe dig og din organisation med at få de redskaber, I har brug for til at håndtere konflikter på en konstruktiv, deeskalerende og udviklende måde. Vi skræddersyer en temadag, et kursus eller en uddannelse til netop jeres behov og virkelighed.

Vi kan også udvikle “best-practice” og “hands-on” formater for jeres organisation/sektorområde – og skabe et konfliktfagligt koncept, f.eks. et kursusforløb eller en uddannelse med undervisningsmaterialer, cases og modeller, skræddersyet til jeres virkelighed, jeres oplevelser og jeres målsætninger.