Aktuelt

Fællesskabende adfærd på fællesområder

To inspirationsfilm sætter fokus på, hvordan fællesområder kan blive en del af unges dannelse i fællesskab og medborgerskab – i stedet for det modsatte. Filmene er tænkt som et oplæg til en fælles refleksion og et efterfølgende udviklingsarbejde.

Det klassiske arbejde med trivsel i skoler og på institutioner har ofte taget afsæt i kommunikationen i klasseværelset og elevers indbyrdes relationer. Med to nye film om forebyggelse af konflikter på skolers fællesområder, udvider Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejdets fokus til også at omfatte fællesarealer. Fællesarealer er nemlig, ifølge Jon Valdemar Andersen direktør for center for konfliktforebyggelse, afgørende, hvis skoler vil understøtte elevernes samarbejde, fællesskab, trivsel og glæde.

Hvis skoler og ungdomsuddannelser skal styrke børn og unges egne til at indgå som medborgere i et demokratisk samfund, er det vigtigt, at hele skoledagen er rundet af en fællesskabende og demokratisk kultur. Det kræver, at vi sætter fokus på elevernes og vores egen adfærd – både inde i klasseværelset og i særdeleshed uden for klasseværelset. Jon Valdemar Andersen har i de to undervisningsfilm konkrete bud på, hvordan konflikt og splittelse forebygges.

Den første film ” Konflikter på fællesarealer: Adfærd” stiller skarpt på, hvorfor der ofte opstår konflikter på fællesarealer, og hvilke initiativer man som lærer og ledelse kan sætte i gang for at løse og forebygge konflikter. Jon Valdemar Andersen understreger vigtigheden af, at der blandt skolens medarbejdere er klarhed omkring, hvilken type adfærd der ønskes – både verbalt og nonverbalt. Han opridser bud på typer af konflikter og giver inspiration til de forskellige typer fællesområder, hvor skoler bør undersøge behovet for at arbejde med fællesskabende adfærd.

Den anden film ”Konflikter på fællesarealer: Regler” handler om de regler som findes på skoler og ungdomsuddannelser, og hvordan de kan gøres tydeligere. Jon Valdemar Andersen peger på asymmetrien imellem, hvordan vi formelt forstår en regel og uformelt forholder os til brud på reglen, som en tilbagevendende anledning til misforståelser og konflikter blandt medarbejdere og i forholdet til de unge. Selvom det opklarende arbejde med formelle og uformelle regler ikke er nemt, gives der i filmen et bud på, hvordan det forholdsvist simpelt kan indledes.

Begge film lægger op til en kollegial drøftelse mellem lærere, ledere og elever. For hvis regler for god adfærd på skolen skal overholdes, skal de gælde på alle steder, tidspunkter og ikke mindst være klare for alle.

I de to omtalte film sætter Jon Valdemar ord på, hvordan vi kan forebygge konflikt og splittelse. Du kan se dem i den originale artikel på Demokrati under udvikling’s hjemmeside. 

Se filmene

Læs flere af vores artikler

Center for Forebyg konflikt

Konflikten er kickstarter for lederens udvikling

Vi bryder os ikke om konflikter. Men konflikter er en del af et professionelt arbejdsfællesskabs udvikling og vi kan ikke undgå konflikter, der både har personlig og faglig karakter. Men vi bør ikke være så bange for konflikter, for de har ofte udviklingspotentiale for alle involverede.


Udfordringer i medarbejderteam

Konflikt i medarbejderteamet

Når teamets trivsel er udfordret, kan det blive svært at opretholde det gode arbejdsmiljø, der skal til for at yde et optimalt stykke arbejde. Men hvordan sikrer du som leder, at dit team trives og holder sig fri af konflikter? Og lige så vigtigt: hvordan sørger du for at spotte og løse en konflikt, som allerede er opstået i teamet?