Det siger vores kunder


”Forløbet med CFK var meget tilfredsstillende – både ud fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. Vores organisation blev læst godt, og vi fik efter blot en enkelt dags forløb nogle værktøjer, som vi kunne implementere og anvende med det samme ift. konfliktforebyggelse. Formatet var godt og meget personligt, og det var dejligt at få ny indsigt ift. vores hovedproblematikker. Vi anbefaler gerne et forløb med CFK til andre organisationer ift. konfliktforebyggelse.”

Camilla Orbert Hansen
Udviklingskonsulent, Jobcenter Høje-Taastrup

”Socialcenter København har haft stor glæde af at arbejde med CFK vedrørende undervisning i konfliktmægling og konfliktforebyggelse samt udarbejdelse af metoder til arbejdet i udsatte boligområder. I samarbejdsprocessen udviste de stort engagement i at forstå netop vores organisations behov. Der var en konstruktiv og løbende sparring og feedback på kurser og udviklingsprojekter, og de leverede en udfordrende, tværfaglig undervisning. Socialcenter København er derfor meget tilfredse med samarbejdet med CFK, kvaliteten i leveringen og det store arbejde, centeret lægger i opgaven.”

Bjarke Solkær
Specialkonsulent, Socialcenter København

Vi henvendte os til dig for at få hjælp til nogle konflikter ifm. Udlevering af medicin. Vi var et nyt team, med nye opgaver, en ny måde at udlevere medicinen på, hvor vi havde flere betjeninger og derved også en forventet større risiko for optrappede konflikter.

Der var specielt konflikter mellem nogle medarbejder og borgere ift. afvisning af udlevering af medicin. Der var også interpersonelle konflikter, ift. Mødet mellem borger og medarbejder. Hvordan skulle vi møde en borger. Groft skåret op, med skepsis og mistro, eller med interesse og forståelse. Der var konflikter ift. min måde at lede på, specielt ift. at vi arbejder med en sætning der lyder “borgeren i første række”  I dag borgeren i centrum… Læs hele citatet

Ulrich Guldahl Poulsen
Leder af Stofmisbrugsbehandlingen, Kolding Kommune

”Vi var ude for en situation, hvor forhandlingerne vedrørende en faktura ift. en kunde var gået i hårdknude. I stedet for at ty til dyr advokatbistand tilknyttede vi CFK som ekstern mægler og konsulent for at løse situationen. Vi var overraskede over at se, hvordan man kunne løse situationen gennem kommunikation og en stærk konfliktteoretisk tilgang. En nærmest umulig situation blev gennem få møder ændret til en løsning, hvor både vi og kunden endte med en fornemmelse af, at begge parter havde lavet en rigtig god handel i stedet for dårlige miner og et retsligt efterspil.”

Tony Evald Klausen
Direktør, Salgspiloterne

”Som kirke i et multikulturelt samfund, som Gellerup er, er der mange spændende udfordringer i forbindelse med samarbejdet med mennesker i lokalsamfundet. Forløbet med CFK gav os flere gode input i forhold til de mennesker, vi samarbejder med – samt indblik i de potentielle kulturelle udfordringer, der kan opstå. Det har været med til at ruste os bedre i forbindelse med fremtidige samarbejdsprojekter i området.”

Torben Kirkegaard
Kirkekoordinator, Gellerup Kirke

”Vi anbefaler gerne en temadag med CFK i forbindelse med Konfliktforebyggelse i praksis. Dagen gav os gode input i forhold til potentielle interne konflikter i hverdagen samt intern kommunikation. Samtidig var forløbet med til at bekræfte os i, at vi er på rette vej i forhold til arbejdet i forbindelse med tydeliggørelse af interne beslutningsprocesser.”

Mette Kirkegaard Nilsson
Afdelingsleder, Gyldenstenskolen

”Vi var meget tilfredse med kursusforløbet med CFK i forbindelse med basal konflikthåndtering. Vores undervisere fik nogle konkrete værktøjer, som de har kunnet videreformidle til deres kolleger. Der er altid risiko for konflikter på en stor uddannelsesinstitution, og vores medarbejdere er i dag meget bedre rustet til at imødegå dem, hvilket har været til gavn for både trygheden og arbejdsmiljøet.”

Ken Claesen
SOSU Nord, Aalborg

“Det var rigtig nyttigt for vores medarbejdere at være sammen på kursus. Her fik de mulighed for at se deres daglige problematikker ud fra andre vinkler end deres egne og drøfte nogle af de problematikker, de møder i hverdagen. Samtidig gav det stof til eftertanke at skulle betragte hjemmeplejen ud fra et borgerperspektiv. Undervisningen om begreberne magt og territorium var særligt værdifuld for vores medarbejdere: Hvilken magt har vi som hjemmepleje? Hvordan påvirker vores adfærd i borgerens hjem samarbejdet med borgere og pårørende? Ikke mindst fik vi sat fokus på, hvilke forhold vi skal være opmærksomme på ift. borgernes reaktioner med henblik på at konfliktnedtrappe eller forebygge konflikter.”

Charlotte Kaaber Sørensen
Strategisk Hjemmeplejeleder, Albertslund Kommune

“Vi har i flere år haft et rigtig godt samarbejde med CFK, som løbende uddanner vore vagter og serveringspersonale i konfliktforebyggelse og –håndtering. Det er især vigtigt, at kommunikationen og ansvarsfordelingen er på plads, når der er spidsbelastning. CFK har været rigtig gode til at forstå vores kundegruppe, og deres akademiske og teoretiske tilgang kombineret med solid, praktisk erfaring har i høj grad været medvirkende til, at vi altid kan løse eventuelle konflikter på stedet. Vi har til dato aldrig fået en klage fra nogen af vores gæster, hvilket vi er meget stolte af.”

Anne Thorø
Direktør, Studenterhus Aarhus

“Kurset med CFK har været særdeles tilfredsstillende. I en døgninstitution som vores, hvor vi har med unge mennesker at gøre, er der altid risiko for konflikter. Vi har fået gode værktøjer, som har gjort os dygtigere til at samarbejde, vi har fået en klarere arbejds- og ansvarsfordeling og har mærket en klar forbedring ift. konfliktforebyggelse og generelt arbejdsmiljø både internt og i den daglige omgang med brugerne.”

Kurt Rasmussen
Forstander, Skrøbelevhus

“Forløbet med CFK gav Host Nordic et nyt indblik i, hvordan man håndterer og forebygger konflikter på arbejdspladsen. Det har været et godt forløb, som har givet os nogle nye perspektiver og konkrete værktøjer – især ift. arbejdsmiljø og virksomhedens interne kommunikation.”

Jakob Norup
Tidligere direktør, Host Nordic

”I starten var jeg faktisk ret irriteret over tilsynet og hele tilgangen til os som organisation, idet jeg synes vi har en professionel organisation, stor faglighed og meget få alvorlige konflikter, men jeg kan godt se at det ikke set udefra altid er helt tydeligt hvad vi går og hvorfor vi gør det – dygtige medarbejdere handler jo netop ofte bare og handler rigtigt, men jeg kan godt se værdien i at vi bliver mere bevidste og tydelige omkring vores redskaber og procedurer så vi i højere grad løbende er bevidste om hvad det faktisk er der virker i det vi gør – og naturligvis hvor præcist det er vi kan forbedre os. En større bevidsthed vil også i højere grad gøre det muligt for os at lære og overdrage viden på tværs af organisation og teams, så jeg er egentligt endt med at se det som en meget positiv og konstruktiv proces der ikke bare handler om at rette ind men for os primært handler om at blive dygtigere og opnå en større indsigt i – og overblik over de af vores faglige metoder og redskaber der er blevet en del af vores uformelle faglige kultur men som helt klart er det der gør at vi løser vores opgave så godt som vi gør ”

Anonym


Vores kunder