Kursus i mental parathed i risikomiljøer

Statistikken tyder på, at det ikke er muligt at undgå voldsepisoder, når du arbejder med mennesker præget af psykisk ustabilitet og misbrug. Som medarbejder skal du derfor klædes godt på til at være mentalt parat og kunne agere hensigtsmæssigt, når vold finder sted eller er under opsejling. Vi har til netop dét formål udviklet et kursus, som styrker din mentale parathed og dine handlekompetencer i faresituationer, blandt andet med inddragelse af metoder fra træning af politi og militær.

Sådan håndterer du voldsepisoder i det borgernære arbejde

Arbejder du i en offentlig organisation med borgernær kontakt, skal du være forberedt på at tackle og håndtere voldsepisoder. At være bevidst om og i stand til at regulere sin mentale parathed er en krævende opgave, men er af afgørende betydning for at kunne håndtere en kritisk og potentielt fysisk farlig situation.

Du kan lære at tilpasse dit opmærksomhedsniveau i forhold til en given arbejdssituation, så du kan reagere hensigtsmæssigt og begrænse konsekvenserne af vold.

Det får du på kurset i mental parathed i risikomiljøer

Kurset introducerer medarbejderne til konkret viden om mental parathed og vold i risikomiljøer samt forebyggende værktøjer, som sætter medarbejderen i stand til at arbejde målrettet og systematisk med mental parathed.

Du får:

  • Et grundlæggende kendskab til mental parathed og sikker adfærd
  • Viden om nye voldsforebyggende værktøjer
  • Viden om, hvordan du agerer hensigtsmæssigt, når vold finder sted eller er under opsejling
  • Indsigt i, hvordan du som medarbejder undgår at komme fysisk eller psykisk til skade under udførelse af dit arbejde

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og sparring. Ud fra centrale psykologiske perspektiver analyserer og forklarer vi, hvordan I både som medarbejder og arbejdsplads forbereder jer bedre på at møde vold og begrænse konsekvenserne af vold.

Vi trækker på en bredt funderet metodetilgang og henter blandt andet inspiration i teknikker og tilgange til mental parathed inden for politi og militær, som vi har tilpasset til vilkårene og rammerne i det borgernære arbejde i frontlinjeorganisationer.

Kursus/workshop: 4/8 timer

Uddybet beskrivelse af kurset i mental parathed i risikomiljøer

At kunne tilpasse opmærksomhedsniveauet i forhold til en given arbejdssituation bør være en integreret professionel kompetence for medarbejdere, der arbejder i et arbejdsmiljø med en voldsrisiko. At være bevidst om og kunne regulere sin mentale parathed er en krævende opgave, men er af afgørende betydning for at kunne håndtere en kritisk og potentielt fysisk farlig situation.

Ud fra centrale psykologiske perspektiver analyseres og forklares det, hvordan man – både som medarbejder og arbejdsplads – kan forberede sig bedre på at møde vold og begrænse konsekvenserne af vold. Statistikken tyder på, at det ikke er muligt at undgå voldsepisoder, når man arbejder med mennesker præget af psykisk ustabilitet og misbrug. Medarbejderen skal derfor klædes på til at være mentalt parat og kunne agere hensigtsmæssigt, når vold finder sted eller er under opsejling.

Mental parathed og forebyggende værktøjer

Vores måde at arbejde med mental parathed er baseret på vores sikkerhedsfaglige kompetence og erfaringer med at hjælpe offentlige frontlinjeorganisationer med sikkerhedsløsninger, der matcher deres særlige vilkår og rammer. Vi trækker på en bredt funderet metodetilgang og henter blandt andet inspiration i teknikker og tilgange til mental parathed inden for politi og militær, som vi har udvalgt og tilpasset til vilkårene og rammerne i det borgernære arbejde i frontlinjeorganisationer.

På kurset præsenteres nye forebyggende værktøjer, som er et effektivt og tryghedsskabende supplement til de mere traditionelle voldsforbyggende tiltag. Der fokuseres her primært på en arbejdsmiljøvinkel, som har til formål at sikre, at man som medarbejder undgår at komme fysisk eller psykisk til skade under udførelse af arbejdet.

Ved deltagelse i kursusdagen erhverves et grundlæggende kendskab til mental parathed og sikker adfærd. Man får som deltager værktøj til at kunne arbejde målrettet og systematisk med mental parathed. Dette gælder både på individuelt og kollektivt niveau, og muliggør forebyggelse af de uheldige konsekvenser af voldsrisiko på arbejdspladsen.

Vi målretter form og formidling til jeres behov indenfor mental parathed

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer. Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

    Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!