Om Center for konfliktforbyggelse

Hos Center for Konfliktforebyggelse mener vi, at alle konflikter kan forebygges. Og det er ikke bare noget, vi siger. Vi har mange års dokumenteret erfaring med at rådgive og uddanne personale, ledelse og organisationer i, hvordan man helt konkret forebygger konflikter. Vi har en ambition om at skabe konkret og positiv forandring i menneskers adfærd over for hinanden, og vores vision er at optimere trivsel for alle parter.

Vores fokus er derfor altid på, hvordan vi kan løse de ”uløselige” konflikter, hvad enten det gælder eksterne problemstillinger, hvor nogen udefra skaber utryghed i organisationen, eller interne samarbejdsproblemer medarbejderne imellem. Resultatet er øget tryghed, færre konflikter, større faglig stolthed, ny arbejdsglæde og færre sygedage.

Vores kernekompetencer er konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, konfliktløsning og konfliktmægling. Og omdrejningspunktet i disse fokusområder er, hvordan konflikter kan forebygges i miljøer med stor social og kulturel forskellighed. Vi hjælper og rådgiver derfor ofte organisationer i den offentlige sektor, hvor personalet har en direkte kontakt til borgere, brugere, elever m.fl. – såkaldte frontlinjeorganisationer. Vi har en grundlæggende opfattelse af, at arbejdet med disse borgergrupper skal anskues som en kommunikationsopgave, hvor det centrale er at afstemme forventninger, skabe tydelige og rimelige regler samt at kommunikere på en empatisk måde – måde verbalt og nonverbalt.

Derfor kan vi tilbyde jer professionel rådgivning og træning i, hvordan I signalerer oprigtig forståelse og tillid til de personer, I er i daglig kontakt med, samtidig med, at I kommunikerer tydeligt og rammesættende med afsæt i organisationens forståelse og måder at gøre tingene på. Vi hjælper jer med at etablere et fælles regelsæt, så alle taler det samme sprog og er enige om, hvilke regler der skal styres efter. På den måde kommunikerer I de samme budskaber både internt og eksternt i organisationen, hvorved konflikter i langt højere grad kan forebygges.

Citat_HoejeTaastrup