Om Center for Konfliktforebyggelse

Center for Konfliktforebyggelse arbejder med at påvirke, udvikle og implementere sikkerhed, trivsel og tryghed i frontlinjeorganisationer, pædagogiske institutioner og almennyttige organisationer. Vi er specialister i at facilitere konstruktive konfliktforebyggende løsninger og i at udtænke og implementere innovative initiativer og tilgange, som understøtter trivsel, tryghed, tillid og læring hos medarbejdere, elever og borgere generelt.

Vi er totalleverandører af fleksible konfliktfaglige konsulentydelser

Vi er samlet set Danmarks eneste eksterne “full-service leverandør” af konsulentydelser til frontlinjeorganisationer – vi rådgiver, lærer fra os, understøtter med tilstedeværelse i praksis eller varetager den egentlige operative borgerrettede opgave.

Vi arbejder med at udvikle, forandre og implementere god adfærd i frontlinjeorganisationer for både organisation, medarbejdere og borgere. Det gør vi ved at hjælpe lige præcist der, hvor effekten er størst, og med de værktøjer og tilgange som i den givne kontekst sikrer den bedst mulige implementering i praksis.

Vi er specialiseret i hele den konfliktfaglige palet: Analyse, rådgivning, kurser, uddannelse, rapportering, strategiudvikling med mere. På den måde kan vi bidrage med den rigtige hjælp, på det rigtige tidspunkt.

Det centrale hos os er, at consulting, kurser, og supervision med mere hænger sammen og tilsammen sikrer, at der er den kvalitet, samtænkning og sammenhæng, som skaber mærkbar effekt i praksis.

Mød vores konsulenter – et tværfagligt team, der er eksperter i konfliktforebyggelse

Sådan arbejder vi

Vores tilgang er grafisk symboliseret i vores logo, som er knuden. Som den gordiske knude var løsningen umiddelbart umulig – alt var prøvet, og alligevel forekom løsningen så simpel, da Alexander huggede knuden over.

Det er det samme, vi gør – vi er dygtige til at se nye løsninger, der kan lade sig gøre under de givne forhold eller nye måder at benytte eksisterende løsninger på, så jeres udfordringer faktisk bliver løst, forsvinder eller bliver en konstruktiv og udviklende del af jeres arbejde og samarbejde.

Vi arbejder og rådgiver ud fra den tankegang, at moderne medarbejdere, teams, afdelinger og institutioner i frontlinjeorganisationer, der arbejder med at flytte, udvikle eller forandre adfærd og motivation, har behov for en høj grad af selvledelse, selvrefleksion og faglighed både i det individuelle og det fælles.

Det kræver, at medarbejdere bliver set som ledere af relationer og får stærke værktøjer til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning, og at I har et løbende fokus på at udvikle medarbejdernes evner til at bedrive faglighed i fællesskab på et meget højt fagfagligt og konfliktfagligt niveau – på den måde øges ansvarlighed og trivsel for både borgere og medarbejdere, og konflikterne bliver færre og får transformativ betydning.

Det har den effekt, at ledelse og organisation ikke overloades med konflikter eller driftsorienterede beslutninger, der kunne have være løst i frontlinjen inden for den givne ramme af den daglige drift.

Vi arbejder med rammeaftaler

Vi møder jer, der hvor I er, og bidrager med præcist det, I har brug for, og ikke hvad vi tilfældigvis har på hylderne. Det betyder også, at når I samarbejder med os, er der som udgangspunkt tale om rammeaftaler. En opgave kan løses før tid, det kan vise sig, at det ikke er alle, der har brug for vores hjælp, men at nogle har brug for mere og tættere hjælp.

Vores fokus er at hjælpe vores kunder til at lykkes, og derfor er vi fleksible og tilpasser vores indsats og indhold til jeres virkelighed – uden at overskride den aftalte økonomiske ramme.

Aktuelt og blog

Bestyrelsens rolle i konflikthåndtering og konfliktforebyggelse: Beslutnings- og rådgivningsgrundlag

Som bestyrelse har I ansvaret for at definere organisationens overordnede rammer – men hvor godt kender I jeres organisations reelle dagsform, uformelle udfordringer og faktiske handlemuligheder?
Få en uvildig analyse og friske øjne på de usynlige sammenhænge i jeres organisation.
Sådan skaber vi et handlingsorienteret beslutningsgrundlag


Kvalitative undersøgelser og adfærdsdesign – få hjælp til research

Ønsker din organisation at skabe adfærdsændringer eller en kulturforandring hos en bestemt målgruppe eller i et særligt socialt miljø? Så kan vi hjælpe jer med at få den nødvendige viden.
Afdæk årsagssammenhænge og løsningsmuligheder gennem eksterne socialfaglige researchere.
Sådan skaber vi positiv adfærdsforandring


Facilitering og implementering – få implementeret forandringstiltag

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere?
Vi hjælper jer med at omsætte visionerne til en velgennemtænkt og effektiv strategisk handleplan.
Sådan arbejder vi med strategisk adfærdsdesign