GRUS - adfærd og kommunikation

GRUS – eller gruppeudviklingssamtaler – er en fast del af udviklingskulturen i de fleste offentlige organisationer. Vi kan hjælpe jer med at facilitere fælles sprog, ny viden og en konstruktiv samtale om adfærd, kommunikation og gruppens trivsel og behov.

I GRUS tager lederen og medarbejderne en fælles diskussion om gruppens kompetenceudvikling, om samarbejdet i gruppen og om de samlede mål for gruppen nu og på længere sigt. Det er vigtigt, at jeres GRUS bliver til en konstruktiv oplevelse for alle, og at I kan anvende energien til alt det, der er på dagsorden og ikke på det usagte.

Gør GRUS til et stærkt værktøj for alle

GRUS skal være et værktøj, der fremmer det gode samarbejde og samtidig udvikler gruppens kompetencer i henhold til de mål, organisationen har defineret.

En gruppe er i sagens natur dynamisk, og det betyder, at der kan opstå organisatorisk stress. Der kommer nye kolleger til, andre rejser, der kommer ny leder, der kommer omstruktureringer i organisationen og meget andet. Alt dette betyder tit, at gruppens interne regler hele tiden er under pres.

Det er væsentligt, at I ikke bruger jeres energi og ressourcer på organisatorisk stress, uløste konflikter eller på kommunikation og adfærd, der påvirker arbejdsmiljøet negativt – det giver dårlig stemning, mere sygefravær og en ringere opfyldelse af kerneopgaven.

Derfor er det vigtigt at få alle tilbage på rette spor fra tid til anden.

Få nyt syn på adfærd og kommunikation

Vi sørger for, at I får genbekræftet de gode rammer og aftaler. Det gør vi ved at give jer redskaber baseret på konkret, evidensbaseret viden, som alle kan huske og som kan oversættes til praksis.

Vi sørger for, at den vigtige samtale om adfærd og kommunikation bliver faciliteret, så alle kommer til orde.

Vi sørger kort sagt for, at I får fastsat rammerne for jeres fremtidige samarbejde på bedste måde.

Inspiration eller løsning på konkrete udfordringer

Når vi deltager i jeres GRUS, kan vi vælge to forskellige retninger at gå. Vi kan enten komme med vores erfaringer og viden og give jer inspiration, værktøjer og konkrete redskaber til jeres eget videre arbejde. Vi kan også tage en dialog med jer på forhånd om helt specifikke udfordringer i jeres afdeling, gruppe eller organisation. Her kan vi så, via observation og deltagelse i jeres gruppesamtale, anvise måder at styrke jeres samarbejde på efterfølgende. Det er helt op til jer.

Når vi hjælper jer med at styrke jeres GRUS, vil vi tage afsæt i en dialog med jer om rammer, budget og eventuelle, konkrete udfordringer i jeres organisation.

Vi deltager som facilitator og coach ved jeres GRUS, og vi giver jer en afrapportering bagefter. Vi foretrækker, at jeres GRUS bliver holdt i jeres vanlige rammer i jeres egen organisation.

Priseksempler på vores deltagelse i jeres GRUS

  • På timebasis: 2500 kr. i timen, minimum varighed 2 timer
  • Halv dag (4 timer): 14.000 kr.
  • Hel dag (7 timer): 18.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvis I har købt et klippekort hos os med 30 timer, reduceres timeprisen til 1650 kr. ekskl. moms, og prisen for halv- eller heldagsarrangement reduceres tilsvarende. Ring og spørg, så finder vi den rigtige løsning til jer.

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar