Kursus i konfliktforebyggelse

Konfliktforebyggelse handler om at skabe en forebyggende og pædagogisk opbyggelig kultur. Vi tilbyder at lære jer, hvordan I kan påvirke både jeres kolleger og de borgere, I arbejder med, på en positiv og samarbejdsorienteret måde.

Lær at håndtere konflikter med borgerne

Når du møder borgere i frontlinjen, har du behov for viden og kompetence i at undgå konflikter. Du skal både være en autoritet og skabe tillid og samarbejde, og du skal skifte mellem at optræde myndigt og venligt på samme tid. Det lærer du på dette kursus.

Det får du på kurset i konfliktforebyggelse

 • Konkrete metoder, der hjælper jer med at forebygge og løse konflikter med borgere
 • Psykologisk indsigt i nervesystemets måde at reagere på i konflikter
 • Viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd
 • Viden om, hvordan I kan etablere en konfliktforebyggende og pædagogisk opbyggelig feedback-struktur

Hvem er kurset henvendt til?

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

FORM OG FORMIDLING, DER PASSER TIL JER

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og sparring. Sammen finder vi løsninger og muligheder på jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

De redskaber og metoder, vi benytter på kurset, tager afsæt i teoretisk evidens og praktisk erfaring og er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

I vores kurser har vi altid fokus på at give jer:

 • Praksisnær og relevant viden målrettet til jer, der arbejder i frontlinjen
 • Redskaber og metoder tilpasset jeres kompetenceniveauer
 • Tryg og aktiv deltagelse i undervisningen for alle
 • Konstruktiv feedback til gruppen og den enkelte

Uddybet beskrivelse af kurset i konfliktforebyggelse

Arbejder man med mennesker, er konflikthåndtering en uomgængelig del af jobbets udfordringer. Konfliktforebyggelse i frontlinjen handler om, hvordan du bedst muligt møder og kommunikerer med borgeren med en tilgang, som både fremmer samarbejde og gensidig tillid, men samtidig på en positiv og empatisk måde understøtter din saglige autoritet i relationen – også i konflikt-situationer.

På en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er at hjælpe borgerne til at lykkes med at udvikle sig, der må perspektivet altid være, at det er de ansatte, der som udgangspunkt må påtage sig ansvaret for positiv forandring. Som medarbejder med et pædagogisk ansvar over for borgeren er man derfor også i en konfliktsituation med borgeren nødt til at være den professionelle i relationen – det kræver i praksis en høj grad af konfliktfaglig kompetence og analytisk nøgternhed.

På kurset får du viden om konkrete redskaber til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde. Redskaberne og metoderne tager afsæt i både teoretisk evidens og praktisk erfaring, og de er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

Kurset tager udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation. Vi går også på opdagelse i deltagernes egne oplevelser og undersøger, hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt i de konkrete cases og situationer, som vi tager under behandling.

Konfliktfaglig viden og redskaber til at styrke samarbejde og mindske konfliktrisikoen

Du får viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd, samt viden om, hvordan redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst og de borgere/situationer, der giver anledning til udfordringerne.

Du får også kommunikationsfaglige redskaber til, hvordan du formidler regler og rammer til henholdsvis antiautoritære og hierarkisk orienterede borgere, så de modtager dit budskab positivt og bliver motiverede til at følge dig.

Du får endvidere viden om, hvordan du og din organisation kan sikre, at de regler og rammer, I benytter jer af, er fornuftige og virksomme i forhold til det, der er formålet, samt hvordan I ved at bruge en simpel model kan få sorteret og organiseret regler og rammer på en måde, der skaber det bedste udgangspunkt for samarbejde og konfliktforebyggelse.

Endeligt får du viden om, hvordan du og dine kolleger i praksis kan etablere en konflikt-forebyggende og pædagogisk opbyggelig konfliktløsningskultur, der er designet til at påvirke såvel borgeren og som jer selv i en konstruktiv, anerkendende og samarbejdsorienteret retning.

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring. Vi finder sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

PRIS OG VARIGHED

Kurset varer typisk 1 – 2 hverdage og kan holdes hos jer eller på et eksternt sted, som vi vælger sammen med jer.

 • En 1-dags kursus varer 8 timer inkl. frokost og kaffepauser, som oftest med start kl. 9.00
 • Et 2-dages kursus begynder som oftest kl. 9.00 på dag 1 og slutter kl. 15.00 på dag 2.
 • Pris for 1-dages kursus: 15-24.000 kr. afhængigt af antal deltagere, sted m.m.
 • Pris for 2-dages kursus: 30-48.000 kr. afhængigt af antal deltagere, sted m.m.

Kontakt os og lad os sætte det helt rigtige kursus sammen til jer. Skriv til os i formularen herunder.

  Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!