Kursus i konfliktforebyggelse

Arbejder du med mennesker, er konflikter uundgåelige, men med en god konfliktløsningskultur bliver konflikterne konstruktive i stedet for destruktive. På dette kursus lærer du at skabe en konfliktforebyggende og pædagogisk opbyggelig konfliktløsningskultur, der er designet til at påvirke både borgere og medarbejdere i en konstruktiv, anerkendende og samarbejdsorienteret retning.

Sådan håndterer du konflikter med borgerne

Konfliktforebyggelse i frontlinjen handler om, hvordan du møder borgeren med en tilgang, der fremmer samarbejde og gensidig tillid og som samtidig understøtter din saglige autoritet i relationen – også i konfliktsituationer. Som medarbejder med et pædagogisk ansvar over for borgeren har du ansvaret for at skabe positiv forandring – og i en konfliktsituation skal du være den professionelle i relationen. Det kræver en høj grad af konfliktfaglig kompetence.

Det får du på kurset i konfliktforebyggelse

Du får:

  • Konkrete redskaber og metoder til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i arbejdet med borgerne
  • Viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation
  • Viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd
  • Viden om, hvordan du og dine kolleger i praksis kan etablere en konfliktforebyggende og pædagogisk opbyggelig feedback-struktur via strukturel forebyggelse

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og sparring. Sammen finder vi løsninger og muligheder på jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

De redskaber og metoder, vi benytter på kurset, tager afsæt i teoretisk evidens og praktisk erfaring og er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

Uddybet beskrivelse af kurset i konfliktforebyggelse

Arbejder man med mennesker, er konflikthåndtering en uomgængelig del af jobbets udfordringer. Konfliktforebyggelse i frontlinjen handler om, hvordan du bedst muligt møder og kommunikerer med borgeren med en tilgang, som både fremmer samarbejde og gensidig tillid, men samtidig på en positiv og empatisk måde understøtter din saglige autoritet i relationen – også i konflikt-situationer.

På en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er at hjælpe borgerne til at lykkes med at udvikle sig, der må perspektivet altid være, at det er de ansatte, der som udgangspunkt må påtage sig ansvaret for positiv forandring. Som medarbejder med et pædagogisk ansvar over for borgeren er man derfor også i en konfliktsituation med borgeren nødt til at være den professionelle i relationen – det kræver i praksis en høj grad af konfliktfaglig kompetence og analytisk nøgternhed.

På kurset får du viden om konkrete redskaber til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde. Redskaberne og metoderne tager afsæt i både teoretisk evidens og praktisk erfaring, og de er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

Kurset tager udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation. Vi går også på opdagelse i deltagernes egne oplevelser og undersøger, hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt i de konkrete cases og situationer, som vi tager under behandling.

Konfliktfaglig viden og redskaber til at styrke samarbejde og mindske konfliktrisikoen

Du får viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd, samt viden om, hvordan redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst og de borgere/situationer, der giver anledning til udfordringerne.

Du får også kommunikationsfaglige redskaber til, hvordan du formidler regler og rammer til henholdsvis antiautoritære og hierarkisk orienterede borgere, så de modtager dit budskab positivt og bliver motiverede til at følge dig.

Du får endvidere viden om, hvordan du og din organisation kan sikre, at de regler og rammer, I benytter jer af, er fornuftige og virksomme i forhold til det, der er formålet, samt hvordan I ved at bruge en simpel model kan få sorteret og organiseret regler og rammer på en måde, der skaber det bedste udgangspunkt for samarbejde og konfliktforebyggelse.

Endeligt får du viden om, hvordan du og dine kolleger i praksis kan etablere en konflikt-forebyggende og pædagogisk opbyggelig konfliktløsningskultur, der er designet til at påvirke såvel borgeren og som jer selv i en konstruktiv, anerkendende og samarbejdsorienteret retning.

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring. Vi finder sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

Vi målretter form og formidling til jeres behov indenfor
konfliktforebyggelse

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og
læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer. Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

    Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!