Kursus i psykisk robusthed og resiliens

Øg din psykiske modstandsdygtighed og få bedre relationskompetencer, så du ikke brænder ud eller får stress. Dette nyskabende kursus kombinerer evidensbaseret viden om resiliens og compassion/self-compassion tilgang til at håndtere stress og undgå psykisk udbrændthed for dig, der arbejder med borgere i en frontlinjeorganisation. Du får blandt andet værktøjer til at tage vare på dig selv, håndtere og modvirke stress, modvirke empati- og omsorgstræthed, og til at styrke dine relationskompetencer.

Sådan undgår du stress og psykisk udbrændthed i det borgernære arbejde

Som frontlinjemedarbejder i den sociale og sundhedsmæssige velfærdssektor har du ansvar for vedvarende at yde omsorg, støtte, behandling eller anden form for intervention med høj faglighed og høj etisk standard samtidig med, at du skal effektivisere og skabe resultater. Du står midt i mellem ønsket om at gøre en meningsfuld og betydelig forskel for borgerne, krav fra forskellige interessenter, den daglige drift og det strategiske fokus i organisationen.  Det er udfordrende, risikofyldt og potentielt nedslidende.

På kurset får du solid og relevant viden og inspiration til praktisk kapacitetsopbygning af resiliens og compassion i hverdagen, så du selv kan træne videre og pleje din kapacitet for resiliens og compassion.

Det får du på kurset i psykisk robusthed og resiliens

Det får du:

 • Selvindsigt og selverkendelse i det relationelle felt
 • Stærkere resonans og kontaktevne som afsæt for at styrke din relationsskabelse
 • Større resiliens /modstandsdygtighed (bæredygtig robusthed)
 • Stærkere personligt lederskab i kontakten og relationen
 • Større kapacitet for empati og compassion – hinsides sympati, antipati og personlig kemi
 • Øget self-compassion med fokus på at omfavne egen sårbarhed og skrøbelighed med venlighed, omsorg og medfølelse
 • Øget selvomsorg til at tage vare på dig selv – regenerere og genopbygge energi og ressourcer, og dermed opnå større balance
 • Opretholde og bevare din motivation, engagement og faglige stolthed i et, til tider, krævende og potentielt opslidende arbejde
 • Modvirke empati- og omsorgstræthed, og dermed forebygge kynisme og forråelse
 • Større forståelse for stress og udbrændthed, og dermed redskaber til at bevare vitaliteten
 • Større og bedre udnyttelse af dine relationskompetencer

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

Kurset veksler mellem oplæg, dialog, sparring og træning. Sammen finder vi løsninger og muligheder på de konkrete udfordringer, I står med som frontlinjepersonale.

De redskaber og metoder vi benytter på kurset tager afsæt i teoretisk evidens og praktisk erfaring og er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

Uddybet beskrivelse af kurset i psykisk robusthed og resiliens

Arbejdet i frontlinjen i den sociale og sundhedsmæssige velfærdssektor er udfordrende, risikofyldt og et potentielt nedslidende job.

Frontlinjemedarbejderen står med ansvar for vedvarende at yde omsorg, støtte, behandling eller anden form for intervention med høj faglighed og høj etisk standard i et felt, hvor der konstant er et krav om både at effektivisere og skabe resultater. Samtidig er det et felt, som bliver mere og mere komplekst med stigende krydspres mellem borgernes problematikker og behov, øget interesse og krav fra forskellige interessenter med ofte modsatrettede agendaer, den daglige drift, det strategiske fokus i afdelingen og organisationen – og ikke mindst det daglige konkrete arbejde med kerneopgaven og ønsket om at gøre en meningsfuld og betydelig forskel for borgerne.

Disse forhold øger risikoen for, at den enkelte medarbejder oplever tab af energi og motivation, omsorgs- og empatitræthed med risiko for kynisme eller selvbebrejdelse, tab af faglig stolthed og ikke mindst stress og udbrændthed. Kort sagt nedslidning.

Det stiller derfor øgede krav til kompetencer og kapacitetsopbygning for hverdagens velfærds-helte, der skal sikre forudsætningerne for at yde omsorg på højt niveau og samtidig bevare egen balance.

Evidensbaseret viden til at undgå stress og udbrændthed

Dette nyskabende kursus kombinerer evidensbaseret viden om resiliens og compassion/self-compassion, som tilgang til at håndtere stress og undgå psykisk udbrændthed. Kurset har fokus på kapacitetsopbygning af resiliens og compassion hos medarbejderen. Kursets overordnede formål er at bidrage til, at den enkelte medarbejder kan navigere med klarhed, integritet, visdom og balance i spændingsfeltet mellem sin faglige autoritet med socialfaglige kerneværdier og eget etiske kompas, den daglig drift med kerneopgaven, det strategiske fokus i afdelingen og organisationen og det stadig stigende krydspres.

Vi målretter form og formidling til jeres behov indenfor
psykisk robusthed

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer. Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

  Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!