Vi er totalleverandører af fleksible konfliktfaglige konsulentydelser

Vi ser nye løsninger, der kan lade sig gøre under de givne forhold, eller nye måder at benytte eksisterende løsninger på, så jeres udfordringer bliver løst, forsvinder eller bliver en konstruktiv og udviklende del af jeres samarbejde.

Organisations-
udvikling


Organisationsudvikling sammen med os betyder, at strategier, konfliktløsning og forandringstiltag bliver implementeret i den konkrete praksis og medarbejderne engageres – og I får handling og markante resultater.

Læs mere

Ledelsesudvikling


Som offentlig leder står du i krydsfeltet mellem politikere, medarbejdere og borgere. Det er en balancegang, der kræver solide ledelseskompetencer, som vi tilbyder redskaber, mentale teknikker, rådgivning og sparring til at styrke.

Læs mere

Teamudvikling


Ønsker I at arbejde hen mod mere selvstyrende teams eller at videreudvikle et teams robusthed? Uanset jeres ønske til teamudvikling hjælper vi med at identificere, hvad teamet reelt har brug for, så I når jeres mål.

Læs mere

Konflikthåndtering


Konflikthåndtering i mødet med borgeren handler om at forstå de situationer, sociale relationer og kontekster, du er i. Vi styrker jeres faglighed indenfor konflikthåndtering med viden, indsigt og konkrete redskaber og teknikker.

Læs mere

Konfliktforebyggelse


Vi kan hjælpe dig og din organisation med at forebygge de unødvendige konflikter, så I kan få energi, tid og overskud til at håndtere og løse de konflikter, der ikke kan eller skal forebygges på en konstruktiv og udviklende måde.

Læs mere

Konfliktfaglig teamsupervision


Som pædagogisk personale skal I have den pædagogiske indsats, det konfliktfaglige samarbejde og et godt og sikkert arbejdsmiljø til at gå op i en højere enhed. Vi hjælper jer med at styrke det konfliktfaglige samarbejde som team.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø


Det kræver viden og værktøjer at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og en konstruktiv konfliktløsningskultur i organisationen. Vi hjælper med en ny strategi, konkret rådgivning, eksterne undersøgelser af arbejdsmiljøet eller en APV.

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø


Vi kan skabe tryghed på arbejdspladsen, både hvis I har konkrete sikkerhedsproblematikker eller skal udforme eller optimere jeres sikkerhedsprocedurer. Få træning, rådgivning og sparring om sikkert arbejdsmiljø.

Læs mere

Field consulting


Med Field consulting får I viden om udfordringernes reelle årsager og kan udforme et effektivt adfærdsdesign for området, borgerne eller de relevante medarbejdere. Vi kommer med friske øjne og et nyt blik på jeres organisation.

Læs mere