Konfliktforebyggelse i frontlinjen

Konfliktforebyggelse er en en uomgængelig del af jobbet, når du arbejder i frontlinjen i det offentlige.
Konfliktforebyggelse i frontlinjen handler om, hvordan du bedst muligt møder og kommunikerer med borgeren med en tilgang, som både fremmer samarbejde og gensidig tillid, men samtidig på en positiv og empatisk måde understøtter din saglige autoritet i relationen.

Konfliktforebyggende kompetencer styrker dine handlemuligheder

Konfliktforebyggende kompetencer kræver både viden og træning i konfliktfaglige teknikker og redskaber. Du får en grundlæggende indsigt i de usynlige, kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd og indsigt i den sociale dynamik mellem jer.

Du får metoder til at:

  • Etablere en konfliktforebyggende og pædagogisk opbyggelig feedbackstruktur via strukturel forebyggelse
  • Sikre et godt og gnidningsfrit samarbejde i det borgerrettede arbejde
  • Sikre, at samarbejde og beslutninger hviler på et solidt, fælles- og evidensbaseret konfliktfagligt grundlag
  • Forebygge de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde

Og du får viden om:

  • Hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation
  • De usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd

Lad os skræddersy et forløb om konfliktforebyggelse til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Konflikter påvirker os altid følelsesmæssigt – også i det borgernære arbejde

Konflikter påvirker os følelsesmæssigt, derfor handler vi ofte ud fra følelsesmæssige impulser som vrede, irritation, indignation og frustration – også selvom vi godt ved, at følelsesbaserede tilgange til at håndtere konflikter sjældent er løsningsorienterede.

Er du som medarbejder i konflikt med en borger, er udfordringen, at situationen også udfordrer din autoritet i relationen. Det kan hurtigt resultere i en magtkamp med borgeren, hvor det pædagogiske perspektiv bliver overskygget af behovet for at værne om autoriteten ved at sætte den “genstridige” borger på plads.

Men på en arbejdsplads, hvor kerneopgaven er at hjælpe borgerne til at udvikle sig, må perspektivet være, at de ansatte har ansvaret for positiv forandring. Som medarbejder med et pædagogisk ansvar over for borgeren er du nødt til at være den professionelle i relationen, også i en konfliktsituation. Det kræver en høj grad af konfliktfaglig kompetence og analytisk nøgternhed.

Vi kan skræddersy konfliktforebyggende løsninger til jeres behov

Vi kan hjælpe dig og din organisation med at forebygge de unødvendige konflikter, så I kan få energi, tid og overskud til at håndtere og løse de konflikter, der ikke kan eller skal forebygges, på en konstruktiv og udviklende måde.

Vi skræddersyer en temadag, et kursus eller en uddannelse til netop jeres behov og virkelighed. Eller vi udvikler “best-practice” og “hands-on” formater for jeres organisation/sektorområde – og skaber et konfliktfagligt koncept, f.eks. et kursusforløb eller en uddannelse med undervisningsmaterialer, cases og modeller, skræddersyet til jeres virkelighed, jeres oplevelser og jeres målsætninger.