Alle konflikter kan løses - også de uløselige

Center for konfliktforebyggelse

Vi arbejder med at påvirke, udvikle og implementere sikkerhed, trivsel og tryghed i frontlinjeorganisationer, pædagogiske institutioner og almennyttige organisationer.

Vi er specialister i at facilitere konstruktive konfliktforebyggende løsninger og i at udtænke og implementere innovative initiativer og tilgange, som understøtter trivsel, tryghed, tillid og læring hos medarbejdere, elever og borgere generelt.

Vi er totalleverandører af fleksible konfliktfaglige konsulentydelser

Hvorfor konfliktforebyggelse?

Ikke alle konflikter kan undgås, og ikke alle konflikter skal eller bør undgås. Målsætningen for det konfliktforebyggende arbejde er at undgå unødvendige konflikter med borgerne og at arbejde for at gøre de uundgåelige konflikter konstruktive.

Det er ikke en nem opgave – det kræver selvindsigt, forståelse for modparten, konfliktfaglig viden og konfliktfaglige teknikker. Det kan læres!

Få mere at vide om konfliktforebyggende redskaber og teknikker

Vores kunder siger

”Vores organisation blev læst godt, og vi fik efter blot en enkelt dags forløb nogle værktøjer, som vi kunne implementere og anvende med det samme i forhold til konfliktforebyggelse.”

- Camilla Orbert Hansen, Udviklingskonsulent, Jobcenter Høje-Taastrup

Pas på det psykiske arbejdsmiljø

Når konflikten kører af sporet: samarbejde og psykisk arbejdsmiljø

Det er uundgåeligt i en organisation med mange mennesker, der skal arbejde sammen, at der opstår konflikter og udfordringer fra tid til anden. Det kan i de fleste tilfælde være harmløst og hurtigt overstået. Men når I oplever særligt svære udfordringer, så er det vigtigt at I ved, hvordan I skal handle. 


optimer din ledelse

Start udviklingen hos dig selv: optimer ledelsen i din organisation

Som leder har du ansvaret for, at dine medarbejdere lykkes og trives både individuelt og i deres samarbejde i en travl og omskiftelig hverdag, samt at kerneopgaven bliver udført og opfyldt på den bedst mulige måde. Det er ikke en nem opgave.


Konfliktmægling kan løse mange konflikter – men ikke alle

Faserne i et konfliktmæglingsforløb er dialog, forståelse, forhandling og aftaler, og målet er at skabe en konstruktiv situation, hvor begge parter ønsker det gode samarbejde. De skal deltage, fordi de ønsker det, og det er dem, der skal nå frem til en løsning.


Arbejdsglæde, omsorg og empati i ældreplejen

Ældrepleje handler om at hjælpe dem, der ikke længere kan klare sig selv, med at leve så godt et liv som muligt. Det er et stort ansvar, der nemt kan ligge tungt på dine medarbejderes skuldre. Derfor er det vigtigt at styrke personalets mentale robusthed og evne til at håndtere alt fra påbegyndende stress til mentale kriser. Vi giver dig og dit personale konkrete redskaber til konflikthåndtering, samarbejde og håndtering af borgeres omskiftelige mentale tilstand.

Hent vores folder om arbejdsglæde, omsorg og empati i ældreplejen her

Nogle af vores kunder