Konfliktmægling kan løse mange konflikter – men ikke alle

Faserne i et konfliktmæglingsforløb er dialog, forståelse, forhandling og aftaler, og målet er at skabe en konstruktiv situation, hvor begge parter ønsker det gode samarbejde. De…


0 Comments5 Minutes

Fællesskabende adfærd på fællesområder

Det klassiske arbejde med trivsel i skoler og på institutioner har ofte taget afsæt i kommunikationen i klasseværelset og elevers indbyrdes relationer. Med to nye film om…


0 Comments3 Minutes

Buschauffører må finde sig i spytklatter, kvælertag og stenkast

Jon Valdemar snakker om konstruktiv kommunikation med antiautoritære mennesker i en nyhedsudsendelse, som blev sendt på TV2 Østjylland den 30. januar 2019.


0 Comments1 Minute

Bestyrelsens rolle i konflikthåndtering og konfliktforebyggelse: Beslutnings- og rådgivningsgrundlag

Som bestyrelse har I ansvaret for at definere organisationens overordnede rammer – men hvor godt kender I jeres organisations reelle dagsform, uformelle udfordringer og faktiske…


0 Comments11 Minutes

Kvalitative undersøgelser og adfærdsdesign – få hjælp til research

Ønsker din organisation at skabe adfærdsændringer eller en kulturforandring hos en bestemt målgruppe eller i et særligt socialt miljø? Så kan vi hjælpe jer med at få den…


0 Comments6 Minutes

Facilitering og implementering – få implementeret forandringstiltag

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere? Vi…


0 Comments7 Minutes

Strategi og transformation af adfærd – omsæt visionerne til handling

Udfordringer med uønsket adfærd, mistillid og/eller fastlåste konfliktproblematikker kan ofte forekomme som uomgængelige vilkår, men vores erfaring er, at positiv forandring altid…


0 Comments7 Minutes

Påbud fra det sociale tilsyn?

Det er ofte tids- og ressourcekrævende for en organisation at skulle forholde sig til og effektuere på et påbud eller en indskærpelse fra en tilsynsmyndighed. Men det kan…


0 Comments5 Minutes

Få kreativt og specialfagligt indspark til udvikling og innovation

Har I brug for ny inspiration og et kreativt indspark til at skabe forbedringer i forhold til jeres kerneopgave? Så kan vi hjælpe jer med at udvikle innovative, nyskabende og…


0 Comments5 Minutes

Uro og utryghed på et gymnasium med mange tosprogede elever

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere?


0 Comments7 Minutes