Aktuelt

Påbud fra Det sociale tilsyn?

Det er ofte tids- og ressourcekrævende for en organisation at skulle forholde sig til og effektuere på et påbud eller en indskærpelse fra en tilsynsmyndighed. Men det kan også være en god anledning til, at se på sin organisation eller praksis med friske øjne. Dermed sikres det at det arbejde der under alle omstændigheder skal laves, får den bedste kvalitet og relevans for organisationen, medarbejderne og ledelsen.

Det er væsentligt at sikkerhedsprocedurer, instrukser, risikovurderingsredskaber er handlebaseret og sikkerhedsmæssigt valideret (så der ikke er skjulte “huller” i f.eks. Procedure eller så der ikke er forholdsregler/handleanvisninger der i praksis kan virke mod hensigten i en tilspidset situation i forhold til den konkrete målgruppe).

Vores praksiserfaring fra konfliktfeltet gør, at vi kan se de skjulte huller eller uklarheder. I praksis kan det være forskellen på om en borger eller en medarbejder kommer unødigt til skade.

Nogle gange er det ikke nok at få at vide at: ”det påbydes, at medarbejdergruppen modtager undervisning i konflikthåndtering samt at der udarbejdes sikkerhedsprocedurer der er kendt af medarbejderne”.

Konflikthåndtering kan være mange ting. Så det der er væsentligt er, at I vælger metoder og formater der er målrettet jeres virkelighed. At procedurer og instrukser indbygges i cases på en måde der er meningsfuld for medarbejderne. På en måde hvor det formelle niveau gøres til en integreret del af en inspirerende og fagligt relevant træningsplatform. Det gælder hvad enten det er som temadag eller kursus- og udviklingsforløb. På den måde vil medarbejdere bedre kunne huske, videregive – og handle i overensstemmelse med organisationens sikkerhedsprocedurer, regler og rammer.

Arbejdstilsynet og det Socialetilsyn arbejder forskelligt – vi samler procedurer og retningslinjer for jer

Arbejdstilsynet og det Socialetilsyn arbejder ud fra forskellige perspektiver og logikker. Arbejdstilsynet er tilfreds med en procedure hvor medarbejderne har fokus på at bringe sig selv i sikkerhed i en farlig konfliktsituation. Her har det Sociale tilsyn også det perspektiv, at der skal passes på de borgere der vil være i farezonen, hvis medarbejderne forlader stedet.

Det kræver tydelige procedurer og instrukser, når medarbejdere på det sociale område både skal passe på sig selv og borgerne. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde procedurer og retningslinjer der bygger bro over dette dilemma. Vi skaber en løsning der kan godkendes af både det sociale tilsyn og arbejdstilsynet.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med udvikling, præcisering, sparring, rådgivning, undervisning og implementering indenfor:

  • Sikkerhedsprocedurer samt procedurer i forhold til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering
  • Regler/rammer/instrukser der er tydelige, handlingsbaserede og i jeres praksis giver større sikkerhed
  • Risikovurdering og risikovurderingsredskaber
  • Problem- og konfliktløsning mellem kolleger eller kolleger og ledelse
  • Målrettede konfliktfaglige formater indenfor konflikthåndtering og konfliktforebyggelse der er designet til de helt konkrete situationer eller problemfelter der giver udfordringer

Case: Påbud

”I starten var jeg faktisk ret irriteret over tilsynet og hele tilgangen til os som organisation, idet jeg synes, at vi har en professionel organisation, stor faglighed og meget få alvorlige konflikter. Men jeg kan godt se at det ikke set udefra altid er helt tydeligt, hvad vi gør og hvorfor vi gør det – dygtige medarbejdere handler jo netop ofte bare og handler rigtigt. Men jeg kan godt se værdien i, at vi bliver mere bevidste og tydelige omkring vores redskaber og procedurer så vi i højere grad løbende er bevidste, om hvad det faktisk er der virker i det vi gør – og naturligvis hvor præcist det er, vi kan forbedre os.

En større bevidsthed vil også i højere grad gøre det muligt for os at lære og overdrage viden på tværs af organisation og teams, så jeg er egentligt endt med at se det som en meget positiv og konstruktiv proces der ikke bare handler om at rette ind men for os primært handler om at blive dygtigere og opnå en større indsigt i – og overblik over de af vores faglige metoder og redskaber der er blevet en del af vores uformelle faglige kultur men som helt klart er det der gør at vi løser vores opgave så godt som vi gør”.

Læs flere af vores artikler

Center for Forebyg konflikt

Konflikten er kickstarter for lederens udvikling

Vi bryder os ikke om konflikter. Men konflikter er en del af et professionelt arbejdsfællesskabs udvikling og vi kan ikke undgå konflikter, der både har personlig og faglig karakter. Men vi bør ikke være så bange for konflikter, for de har ofte udviklingspotentiale for alle involverede.


Udfordringer i medarbejderteam

Konflikt i medarbejderteamet

Når teamets trivsel er udfordret, kan det blive svært at opretholde det gode arbejdsmiljø, der skal til for at yde et optimalt stykke arbejde. Men hvordan sikrer du som leder, at dit team trives og holder sig fri af konflikter? Og lige så vigtigt: hvordan sørger du for at spotte og løse en konflikt, som allerede er opstået i teamet?