Aktuelt

Få kreativt og specialfagligt indspark til udvikling og innovation

Har I brug for ny inspiration og et kreativt indspark til at skabe forbedringer i forhold til jeres kerneopgave? Så kan vi hjælpe jer med at udvikle innovative, nyskabende og effektfulde koncepter og projekter, der er målrettet at skabe god og omsorgsfuld adfærd, inkluderende fællesskab, motivation og trivsel.

Når det handler om at udvikle strategier, nye metoder og innovative koncepter og løsnings-tilgange, der er designet til at skabe ændringer i adfærd, praksis, arbejdskultur eller for rammerne og tilgangen til mødet med borgerne, er det afgørende at have dyb indsigt i adfærd og praktisk erfaring i arbejdet med ledelse, afdækning af sociale udfordringer, inddragelse af relevante perspektiver fra forskellige interessenter med videre.

Vi arbejder med udvikling og innovation på flere måder. Både som traditionel konsulentopgave, men vi kan også sammensætte et egentligt udviklingsteam bestående af kombination af erfarne konsulenter og studerende med særlige vidensfaglige, akademiske og kreative kompetencer på det relevante felt.

Vi har over 15 års erfaring i arbejdet med at hjælpe frontlinjeorganisationer med at udvikle og implementere løsningstiltag til at styrke trivsel, tryghed og omsorgsfulde fællesskaber.

Vores viden, erfaring og kreativitet sikrer jer strategier, redskaber og metoder, der både er innovative, overskuelige at gennemføre i praksis, og som har markante målbare effekter i den kontekst, som de er tiltænkt.

Koncepter og projekter skræddersyet til at virkeliggøre jeres målsætninger

Vi har et stærkt og kreativt konsulentteam, som kan hjælpe jer med nye, innovative og effektfulde koncepter og initiativer til at skabe markante forbedringer i jeres hverdag.

Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete virkelighed, specifikke muligheder og udforinger, og så hjælper vi jer med at udvikle forandringstiltag, nye initiativer og forbedringer, som I kan gennemføre med sikkerhed for et godt resultat inden for rammerne af jeres konkrete ønsker, behov, tekniske muligheder og økonomiske råderum. Vi kan udvikle et specialdesignet koncept og en målrettet implementeringsstrategi, der med et kreativt og innovativt afsæt tager udgangspunkt i jeres virkelighed og praktiske realiteter, således at der ikke bare udvikles noget nyt – men noget helt nyt, der faktisk virker i praksis, giver mening i lige netop jeres kontekst, og som kan lade sig gøre for dem, der skal implementere initiativerne i den spidse ende.

Et kreativt og specialfagligt konsulentteam sammensat specifikt til jeres opgave

Vi sammensætter en udviklingsgruppe specifikt til at imødekomme jeres konkrete ønsker og behov bestående af erfarne fagkonsulenter og kreative studerende fra de for opgaven relevante uddannelser. Vores erfaring er, at vi med vores bredt sammensatte team af forskellige fagligheder, personligheder, erfaringsprofiler og kompetencer har en særlig stærk evne til at udvikle koncepter, der kombinerer det nyskabende og kreative med det velgennemtænkte, solide og ladesiggørlige.

Vi kombinerer i vores løsningstilgang til projektudvikling viden og praktisk erfaring fra konsulenter, der er vant til at arbejde med inddragelse af såvel ledelsesperspektiver, som borger- og medarbejderperspektiver på sociale problemstillinger. Vi er vant til at kombinere akademisk viden med undersøgende og opsøgende feltarbejde, og vores konsulenter har arbejdserfaring inden for blandt andet socialfaglig konfliktforebyggelse og intervention i forhold til negativ adfærd, ledelse, sikkerhedsfaglig ekspertise, ledelsesrådgivning, implementering af forandringstiltag med mere.

Vores viden, tværfaglighed og erfaringsmæssige ballast gør os exceptionelt gode til at samtænke, inddrage forskellige relevante perspektiver og på et velfunderet grundlag finde nye og hidtil uprøvede muligheder for løsninger, innovative projektdesigns og originale forandringsinitiativer.

Vi ønsker ikke at forandre for forandringens skyld, men er drevet af ønsket om at understøtte bevarelsen af det der virker i kombination med udviklingen af det, der skal til for at teamet, organisationen, afdelingen, skolen, boligområdet kommunen eller samfundet som sådan fortsat, stille og roligt, bliver et bedre sted at være til.

Det kan vi blandt andet hjælpe jer med:

  • Professionel rådgivning, metoder og tilgange til at udarbejde forandringsstrategier.
  • Friske øjne på jeres udfordringer og en innovativ tilgang til at skabe forandringer.
  • Procesfaglig validering af jeres strategi i forhold til organisatoriske udfordringer.
  • Viden og metoder til at medtænke strategiske udfordringer i forhold til inddragelse af både medarbejder- og borgerperspektivet på forandringerne.
  • Konfliktfaglig validering af jeres strategi i forhold til at minimere risikoen for utilfredshed og modstand fra medarbejdere og borgere.
  • Viden til at forstå de psykologiske og sociale mekanismer i forandringsprocesser og metoder til at håndtere disse hensigtsmæssigt.
  • Et velgennemtænkt adfærdsdesign, der understøtter målsætningen med jeres forandringsstrategi.

Læs flere af vores artikler

Konflikten er kickstater for lederens udvikling

Vi bryder os ikke om konflikter. Men konflikter er en del af et professionelt arbejdsfællesskabs udvikling og vi kan ikke undgå konflikter, der både har personlig og faglig karakter. Men vi bør ikke være så bange for konflikter, for de har ofte udviklingspotentiale for alle involverede.


Selvforsvar i det offentlige – perspektiver og problemstillinger i relation til kerneopgaven

Skal medarbejderne lære at forsvare sig selv, eller ikke? Følgende essay har til formål at berøre vigtige aspekter af selvforsvar i relation til vold og trusler om vold med udgangspunkt i praksiserfaring, metodologi og forskning.


Konflikt mellem pårørende og personale

Konflikt med pårørende og frontlinjepersonale

Er det den pårørende, der er for krævende, eller er det personalet, der ikke gør deres arbejde ordentligt? Det er ikke altid ligetil at vurdere, hvem der har ret i hvad, og hvor grænsen går mellem krav fra den pårørendes side og grænser fra personalets side. Derfor er relationen mellem frontlinjepersonale og pårørende ikke altid en ukompliceret størrelse.