Kursus i håndtering af regler og procedurer

Lær effektive metoder og strategier til konstruktiv og konfliktreducerende håndtering af regler og procedurer i det borgernære arbejde. Du får indsigt i og praktiske tilgange til regelforklaring med fokus på borgerens perspektiv sammen med viden og inspiration til facilitering af faglig evaluering og dialog om regler og regelhåndhævelse. Kurset er målrettet pædagogisk personale og andre frontlinjemedarbejdere i det offentlige.

Sådan håndterer du regler og procedurer, så de giver mening for både medarbejdere og borgere

Det er afgørende for tillid og samarbejde, at reglerne er klare og fornuftige i forhold til kerneopgaven. Regler skal kunne forklares, begrundes og gøres fornuftige af personalet, og uenighed i en personalegruppe om fortolkning eller praksis i forhold til forskellige regler vedrørende borgeren/eleven kan derfor være undergravende for samarbejdet. Vi har udviklet et afklarings- og procesredskab, der sikrer at reglerne reelt kan gennemføres uden unødvendige konflikter og på en mere fælles måde medarbejderne imellem.

Det får du på kurset i håndtering af regler og procedurer i det borgernære arbejde

Du får:

  • Konkrete redskaber og metoder til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i arbejdet med borgerne
  • Viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation
  • Viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker borgerens og din egen adfærd
  • viden om, hvordan du og dine kolleger i praksis kan etablere en konfliktforebyggende og pædagogisk opbyggelig feedback-struktur via strukturel forebyggelse

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

Vi har udviklet et kursus, hvor du bliver præsenteret for praktiske tilgange, der på en let og overskuelig måde kan bruges som samtale- og procesredskab til f.eks. teammøder eller i forbindelse med generel afklaring af konfliktskabende regler og rammer i organisationen.

Du vil lære en række metoder til regelpraksis, som styrker formålet om samarbejde, faglighed, og at borgeren gives de bedst mulige vilkår for at samarbejde eller udvikle sig. Kurset veksler mellem oplæg, dialog og sparring. De redskaber og metoder, vi benytter på kurset, tager afsæt i teoretisk evidens og praktisk erfaring og er designet specifikt til arbejdet i frontlinjen.

Uddybet beskrivelse af kurset i håndtering af regler og procedurer

På kurset vil vi med udgangspunkt i relevant socialfaglig viden og deltagernes egne faglige erfaringer med regler og regelhåndhævelse gennemgå forskellige perspektiver på regelhåndtering.  Udgangspunktet er erkendelsen af, at for at fungere efter hensigten skal regler give mening både for dem, der håndhæver reglerne og for dem reglerne håndhæves over for.

Derfor vil kurset have fokus på, hvordan man kan etablere en god og konstruktiv dialog om regler, både i mødet med borgeren og internt mellem kolleger med forskellige faglige holdninger til regelpraksis.

Metoder til at sikre effektive regler og minimere konfliktrisikoen

Man vil ofte opdage, at de regler der fylder mest og skaber flest konflikter, er de regler som i realiteten er overflødige, svære at begrunde eller kontraproduktive i forhold til deres egentlige formål eller som simpelthen ikke er præcise nok til at sikre en bestemt forståelse.

Det har vi udviklet et genialt afklarings- og procesredskab til at komme på plads med på en måde, der sikrer at reglerne reelt kan gennemføres uden unødvendige konflikter og på en mere fælles måde medarbejderne imellem.

Med afsæt i den indsigt præsenteres kursusdeltagerne for en række praktiske tilgange, der på en let og overskuelig måde kan bruges som samtale- og procesredskaber til generel afklaring af konfliktskabende regler og rammer i organisationen.

Kursusformen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring. Vi finder sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

Fairness og konstruktiv dialog i håndhævelsen af regler

Borgerens oplevelse af såvel fairness som uvilkårlighed i håndhævelsen af regler er også afgørende for at undgå unødige konflikter. Derfor er faglig dialog med målsætningen om at udvikle en ensartet fortolkning af reglerne, som også rummer plads til at tilgodese den enkelte borgers specifikke behov og problematikker afgørende. På den baggrund vil kurset derfor give praktiske tilgange og let anvendelige metoder i forhold til case-sparring om regelhåndtering, med den målsætning at borgeren gives de bedst mulige vilkår for at samarbejde eller udvikle sig.

Faglighed og erfaring

Kurset er baseret på Center for Konfliktforebyggelses mangeårige erfaringer med at rådgive pædagogiske institutioner og frontlinjeorganisationer om tilgange og metoder til regler og regelhåndhævelse. Vi ved af erfaring, hvor afgørende det er for tillid og samarbejde, at reglerne er klare og fornuftige i forhold til kerneopgaven. Regler skal kunne forklares, begrundes og gøres fornuftige af personalet, og uenighed i en personalegruppe om fortolkning eller praksis i forhold til forskellige regler vedrørende borgeren/eleven kan derfor være undergravende for samarbejdet.

På baggrund af den indsigt har vi udviklet et kursus, hvor deltagerne præsenteres for praktiske tilgange, der på en let og overskuelig måde kan bruges som samtale- og procesredskab til f.eks. teammøder, eller i forbindelse med generel afklaring af konfliktskabende regler og rammer i organisationen. Deltagerne vil kort sagt lære en række metoder til regelpraksis, som styrker formålet om samarbejde, faglighed, og at borgeren gives de bedst mulige vilkår for at samarbejde eller udvikle sig.