Kursus i Mindset Upgrade

Mindset Upgrade er en enkel og kraftfuld teknik til at forandre begrænsende overbevisninger, der kan gøre det svært for dig at nå dine mål. Lær at frigøre dig fra hæmmende underbevidst modstand og styrk din evne til at motivere og inspirere andre med dette kursus målrettet medarbejdere i det borgernære arbejde.

Sådan styrker du din tro på dig selv og din evne til at skabe positiv udvikling i det borgernære arbejde

Mindset Upgrade kan anvendes til at styrke troen på egne faglige evner og målsætninger og som udgangspunkt for en positiv og optimistisk indstilling til at inspirere og motivere i samarbejdet med borgere og/eller kolleger.

Negative eller lave forventninger har ofte er en selvopfyldende effekt og kommer til at stå i vejen for den positive forandring, du, der arbejder med omsorg og udvikling for udsatte grupper, ønsker at lave. Det kræver en bevidsthed og en omprogrammering af gamle begrænsende tankemønstre og overbevisninger.

Det får du på kurset i mindset upgrade

Teknikkerne og tilgangene på kurset hjælper dig med at:

  • Frigøre dig fra hæmmende underbevidst modstand
  • Mentalt at håndtere frustrationer
  • Styrke din evne til at motivere og inspirere
  • Reducere stress og styrke dit helbred
  • Styrke kommunikation og samarbejde
  • Styrke dine karrieremuligheder
  • Få større succes professionelt – men også i privatlivet

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

På kurset kombinerer vi vores omfattende erfaringer fra arbejdet med ledere, medarbejdere og borgere i frontlinjeorganisationer med metodetilgange og mentale værktøjer, som er udviklet på baggrund af bl.a. hjerneforskningens videnskabelige indsigter. Ved at kombinere teori med praksis understøtter vi arbejdet med at styrke en velfungerende social praksis i det borgernære arbejde – med inddragelse af deltagernes egne faglige perspektiver.

Kursus/workshop: 4/8 timer

Uddybet beskrivelse af kurset i Mindset Upgrade

Mange af os lever i den tro, at vi primært selv kontrollerer, hvorvidt vi når vores professionelle og personlige mål eller ej. At det først og fremmest handler om den tid, indsats og det engagement, vi investerer. Sådan er virkeligheden imidlertid langt fra altid. For som mennesker er vi styret af grundlæggende tankemønstre, overbevisninger og emotioner, som er lagret i underbevidstheden.

Disse overbevisninger, emotioner og tankemønstre er fundamentet for din personlighed og basis for dine handlinger og reaktionsmønstre. De påvirker dine handlinger, arbejdspræstationer, samarbejdsevner og dine relationer – både professionelt og privat. Så selvom vi ønsker forandring, kan den ønskede forandring ofte udeblive, fordi gamle tankemønstre i underbevidstheden bliver ved med at styre vores handlinger. Tankemønstre, som leder væk fra og står i vejen for, at man lykkes – både personligt og professionelt.

Dine underbevidste overbevisninger sætter grænserne for det, du kan opnå

Vi ved fra Rosenthaleffekten, at vores ubevidste tanker om og forventninger til andre mennesker har en tilbøjelighed til at blive bekræftet. Derfor er det helt afgørende, hvis man vil flytte andre mennesker, rent faktisk at signalere tillid til og tro på at de kan lykkes.

Det kan være svært at gøre i praksis – særligt hvis man har mange tidligere erfaringer med, at den konkrete person ikke vil lykkes, eller at en person med den givne baggrund normalt ikke vil lykkes.

Sådanne erfaringer kan betyde, at selv fagligt velfunderet frontlinje- og omsorgspersonale har alt for lave forventninger til, hvad der kan lade sig gøre – hvor langt den anden kan flytte sig. Det er ærgerligt, fordi negative eller lave forventninger ofte er en selvopfyldende profeti, og i særdeleshed fordi de mennesker, der arbejder med omsorg og udvikling for udsatte grupper, jo for det meste helt grundlæggende ønsker at lave positiv forandring – at gøre en forskel.

Byg bro over gabet mellem viden og handling

Hvis du for alvor vil gamle begrænsende tankemønstre, overbevisninger og værdier til livs, så de ikke står i vejen for realiseringen af dine mål, må du være indstillet på at ”omprogrammere” din underbevidsthed på de relevante områder. Det er dét, Mindset Upgrade kan hjælpe dig med.

Via Mindset Upgrade får du en vifte af værktøjer med stor effekt, som kan bidrage til forøgelse af professionel og personlig effektivitet. Med disse værktøjer kan hæmninger og begrænsninger på det ubevidste niveau omskabes til noget, der understøtter og udløser dit eget potentiale for at finde løsninger, motivere og inspirere i samarbejdet med såvel kolleger som borgere.

Kursus som det passer dig!

Vi udbyder vores kurser som en enkelt inspirationsdag eller som åbent kursus på 2,5 dage. Vi kan også skræddersy præcis det format og til de medarbejdere, som du ønsker. Alle åbne kurser afholdes både i Jylland og på Sjælland.

    Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!