Kursus i empatisk autoritet

Lær praktiske, letanvendelige og konfliktreducerende metoder og tilgange til, hvordan du med empatisk nonverbal kommunikation og tydelig/troværdig rammesætning kan styrke din troværdighed og autoritet i forhandlings- og samarbejdssituationer samt i de situationer, hvor du er nødt til at sætte grænser for andre. Med dette kursus, målrettet medarbejdere i frontlinje-organisationer, får du indsigt og praktiske tilgange til at holde dig på en professionel verbal såvel som nonverbal kommunikationsbane – også når du bliver udfordret.

Sådan arbejder du med empatisk autoritet

Når du som ansvarlig fagperson udøver myndighed overfor en borger, består den empatiske autoritet i en balancegang mellem på en gang at signalere respekt for borgeren og samtidig beholde autoriteten. Empatisk autoritet er en tilgang til autoritetsudøvelse med udgangspunkt i indsigter og metoder til hvordan, du med fokus på empatiske signalgivning – verbalt såvel som nonverbalt – kan skabe tillid, sympati og troværdighed i mødet med andre mennesker. På kurset bliver du introduceret til empatisk autoritet som tilgang til tydelig og troværdig kommunikation og rammesætning, som minimerer risikoen for konflikt og styrker et godt samarbejde.

Det får du på kurset i empatisk autoritet

Du får:

  • Bevidsthed om nonverbal kommunikations betydning
  • Metoder til tydelig og troværdig rammesætning
  • Forståelse af empatisk kommunikation som tilgang til autoritetsudøvelse
  • Den anerkendende attitude som metode til at opnå relationel kapital og undgå konflikt
  • En strategi for, at din nonverbale kommunikation signalerer det, du ønsker
  • Metoder til at holde dig på en professionel nonverbal kommunikationsbane – også når du bliver udfordret

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

På baggrund af vores erfaringer med at facilitere løsninger af pædagogiske og sociale udfordringer har vi udviklet konceptet empatisk autoritet. Du får praktiske og letanvendelige indsigter i, hvordan du med empatisk nonverbal kommunikation og tydelig/troværdig rammesætning kan bidrage til at skabe et positivt samarbejde med borgeren, der mindsker risikoen for konfrontationer og konfliktsituationer. Kurset veksler mellem oplæg, teori og praktiske øvelser.

Uddybet beskrivelse af kurset i empatisk autoritet

Empatisk autoritet er en tilgang til autoritetsudøvelse med udgangspunkt i indsigter og metoder til, hvordan man med fokus på empatiske signalgivning – verbalt såvel som nonverbalt – kan skabe tillid, sympati og troværdighed i mødet med andre mennesker. Når man som ansvarlig fagperson udøver myndighed overfor en borger, så består den empatiske autoritet i en balancegang mellem på en gang at signalere respekt for borgeren og samtidig beholde autoriteten. Empatisk autoritet handler dermed kort sagt om, at man med bevidsthed om, at udseende positive, anerkendende og tillidsvækkende signaler i ord, attituder og kropssprog kan udøve en troværdig og tillidsvækkende autoritet, der fremmer et godt og konstruktivt samarbejde.

Positivt kropssprog og bevidsthed om egen nonverbale kommunikation

På kurset vil vi arbejde med principper for kropssprog og bevidsthed om egen nonverbale kommunikation. Deltagerne vil bl.a. lære tilgange til, hvordan man med et empatisk kropssprog kan underbygge en positiv feedback-struktur i det sociale samspil med andre mennesker. Det handler grundlæggende om, at kropssproget skal være hensigtsmæssigt i forhold til det, man ønsker at opnå. Et fjendtligt eller afvisende kropssprog vil ofte automatisk fremkalde lignende reaktioner hos andre, og det er jo aldrig et godt udgangspunkt for positiv dialog og samarbejde. Ofte vil du ikke selv være klar over, at dit kropssprog er blevet lidt stramt – det sker simpelthen automatisk, hvis du bliver irriteret, ked af det eller vred – så en strategi til at skabe et sikkert og respektfuldt kropssprog og metoder til at sikre at dette fastholdes eller reetableres er afgørende for om din kommunikation virker optrappende eller empatisk og samarbejdsorienteret.

Tydelig og troværdig rammesætning

Vi vil også arbejde med empatisk autoritet som tilgang til tydelig og troværdig rammesætning. Troværdighed i mødet mellem mennesker afhænger bl.a. af, om kropssproget matcher det talte sprog, og om den erklærede hensigt understøttes af den samlede attitude i henvendelsesformen. Når man udøver empatisk autoritet, er man tydelig og troværdig i sin kommunikation samtidig med, at man signalerer anerkendelse af modpartens værdighed og perspektiv på situationen.

Empatisk autoritet er ikke noget, man kan lære at praktisere fuldt ud fra den ene dag til den næste, men tilgangen og metoderne er umiddelbart anvendelige og kan praktiseres af alle i alle slags sociale situationer og rammer – hvad enten de er af faglig eller privatlivsmæssig karakter. Derfor er kursets indsigter og metoder også et nyttigt sæt af sociale værktøjer, som deltagerne vil kunne tage med sig videre i livet og kontinuerligt øve sig i at mestre.