Kursus i territorialmodellen og konflikternes anatomi

Bliv bedre til at forstå årsagen til konflikter og styrk dine evner til at håndtere konfliktsituationer proaktivt og forebyggende. Med dette kursus i konfliktteori, målrettet medarbejdere i frontlinjeorganisationer, bliver du mentalt parat til at imødegå og håndtere potentielle konfrontationer – det frigør energi, tid og overskud til at løse kerneopgaven i mødet med borgeren.

Sådan får du overblik over konfliktmønstre og grundtemaer bag konfliktsituationer

Det er vigtigt at få dannet et godt overblik over årsagerne til konfliktsituationer, så de træder klart frem i stedet for at fremstå som et diffust og uhåndterligt virvar. Når du indser sammenhængen i konfliktmønstrene, dækker tilsyneladende forskellige og tilfældige konfliktsituationer ofte over de samme grundtemaer. Og forstår du konflikternes egentlige årsag, kan du langt mere effektivt løse de grundlæggende konflikttemaer og håndtere de sociale udfordringer proaktivt og forebyggende.

For at blive bedre til at håndtere nuværende konflikter og forebygge potentielle konflikter, er du nødt til at forstå de bagvedlæggende årsager til konflikten – dét hjælper kurset i konfliktteori dig til.

Det får du på kurset i konfliktteori

Kurset introducerer relevant konfliktteori og velafprøvede metoder til konstruktiv håndtering af konfliktsituationer.

Du får praksisorienteret grundviden om konflikters anatomi og:

  • Analytisk tilgang til at genkende og forstå konflikttemaer og konfliktmønstre
  • Praktiske færdigheder i konflikthåndtering
  • faglige handlekompetencer til at håndtere konkrete konfliktsituationer
  • Strategisk indsigt i konfliktforebyggelse og konstruktiv konflikttilgang
  • Overblik over relevante konfliktmønstre
  • Identifikation af typiske risikoscenarier og konfliktsituationer
  • Hjælp til at udvikle konfliktløsningsstrategier og mental parathed

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

Kurset kombinerer praksisorienteret konfliktteori med analyse og diskussion af relevante arbejdsfaglige konfliktmønstre og identifikation af risikoscenarier hos den enkelte kursist i det borgernære arbejde. Vi arbejder med kursisternes egne arbejdsfaglige konflikterfaringer og konkrete problemstillinger i et trygt forum, hvor du kan træne, drøfte og udvikle din konfliktfaglige viden.

Workshop eller kursus 2/8 timer

Uddybet beskrivelse af kurset i konfliktteori

Kursets udgangspunkt er erkendelsen af, at mødet mellem mennesker altid rummer risikoen for konflikt, men at man kan lære effektive metoder til at håndtere konfliktsituationer konstruktivt. For medarbejdere med borgernært arbejde, som kan involvere mødet med mennesker i særligt udfordrende situationer, er risikoen for konflikt imidlertid også et specifikt fagligt arbejdsvilkår.

Konflikter i det borgernære arbejde kan synes at opstå pludseligt, men tilsyneladende forskellige og tilfældigt opståede konflikter kan dækker over de samme grundudfordringer og persontyper. Det gælder derfor om at forstå konfliktmønstret for at kunne komme de sociale udfordringer i forkøbet og udvikle tryghedsskabende strategier og tilgange til at deeskalere konfrontationerne.

For at imødekomme deltagernes særlige faglige behov kombinerer kurset praksisorienteret konfliktteori med analyse og diskussion af relevante arbejdsfaglige konfliktmønstre og identifikation af risikoscenarier. Gennem arbejde med kursisternes egne arbejdsfaglige konflikterfaringer og konkrete problemstillinger er kurset tænkt som et trygt forum til træning, drøftelse og udvikling af relevant konfliktfaglig viden for medarbejdere med borgernært arbejde.

Overblik over konfliktmønstrene skaber mental parathed og tryghed i hverdagen

Tryghed i miljøer med særlig risiko for konflikt handler om at få skabt et klart overblik over konfliktmønstrene for derefter at etablere rutiner til at håndtere konfliktsituationerne konstruktivt. Konfliktfaglig forståelse og træning i konfliktfaglige kompetencer styrker evnen til at imødegå potentielle konflikter hensigtsmæssigt. Konflikter kan måske aldrig helt undgås, men med stærke konfliktfaglige kompetencer kan man lære at identificere risikosituationer, før de opstår, og arbejde bevidst på at nedtrappe konfrontationer og fremme muligheden for positiv dialog.

Mental parathed til at forudse, imødegå og håndtere konflikter skaber tryghed for medarbejderen – det giver ekstra overskud til at kunne være konstruktivt til stede i mødet med borgeren.

På den måde sikres det, at medarbejderen i en risikosituation med langt større sandsynlighed får gjort det, der er konfliktfagligt fornuftigt, følger den gældende sikkerhedsprocedure og ikke kommer til at glemme det vigtige eller får gjort noget, der ikke er hensigtsmæssigt i forhold til egen eller borgerens sikkerhed og trivsel.