Mental parathed

Statistikken tyder på, at det ikke er muligt helt at undgå konfrontationer, når man arbejder med mennesker præget af psykisk ustabilitet. Derfor skal medarbejderne klædes på til at være mentalt parate til at kunne agere hensigtsmæssigt, når konfrontationer finder sted eller er under opsejling.

Mental parathed handler om at være psykisk og sikkerhedsfagligt forberedt på at skulle håndtere en risikosituation. At være bevidst om og kunne regulere sin mentale parathed er en krævende opgave, men er af afgørende betydning for at kunne håndtere en kritisk og potentielt fysisk farlig situation, så risikoen for at komme alvorligt fysisk og/eller psykisk til skade minimeres mest muligt.

Vi kan hjælpe jer med, hvordan I både som medarbejdere og arbejdsplads kan forberede jer bedst muligt på konflikter og fysisk konfrontation og på, hvordan I efterfølgende håndterer og bearbejder ubehagelige episoder med fokus både på faglig læring og psykisk bearbejdelse, så episoden ikke får vedvarende negativ indflydelse på de berørte medarbejdere og teamet/arbejdspladsen.

Vi afdækker jeres konkrete behov og udvikler og styrker metoder til mental parathed som en stærk ressource til at imødegå og håndtere risikoudfordringerne på jeres arbejdsplads. Det kan vi gøre både som kursus, i forbindelse med sparring om jeres sikkerhedsfaglige udfordringer eller som en del af et træningsforløb målrettet de specifikke arbejdsmiljømæssige udfordringer hos jer.