OODA-valideret sikkerhedsprocedure

Første skridt til at etablere et trygt og sikkert arbejdsmiljø er en OODA-valideret sikkerhedsprocedure. En OODA-valideret sikkerhedsprocedure kan omfatte de generelle risikoscenarier, der kan opstå på den pågældende arbejdsplads, men kan også udarbejdes til at imødegå og håndtere helt specifikke risikosituationer på en sikkerhedsfaglig forsvarlig måde.

Effektive sikkerhedstiltag skal være på plads, grundigt efterprøvede og medarbejderne godt klædt på til faktisk at anvende sikkerhedsprocedurerne, hvis de pludselig befinder sig i en risikosituation.

OODA står for: Observe, Orientate, Decide, Act:

  • Observe: At du som medarbejder har lært at identificere de advarselstegn, som typisk går
  • forud for en risikosituation
  • Orientate: At du har den sikkerhedsfaglige viden, træning og mentale parathed til hurtigt
  • at indstille dig på at håndtere den pågældende risikosituation
  • Decide: At du hurtigt kan træffe en rationel beslutning om, hvordan du håndterer situationen
  • Act: At du handler hurtigt, tilstrækkeligt, rationelt og konsekvent, så risikoen afværges eller bliver så minimal som muligt under de givne forhold og forudsætninger.