Case: Konflikt med arbejdsområder i et ledelsesteam

“Jeg blev ansat som direktør for en mindre, men højt specialiseret, virksomhed, der ovenpå et skuffende resultat skulle have vendt skuden. I forbindelse med den “turn-around”-proces, som jeg igangsatte, blev produktion, effektivitet og kvalitet i output optimeret, og efter 2 år var vi over målsætningerne – med andre ord gik det rigtig godt!

Men jeg måtte samtidigt sande, at særligt én kvindelig og én mandlig leder ofte “stødte sammen” på møderne i mit ledelsesteam, og særligt den kvindelige leder gav i tiltagende grad udtryk for ikke at trives.  Jeg havde egentligt ikke lagt mærke til, at der var noget særligt på spil i vores ledelsesteam – men blot tænkt, at “han er jo bare lidt kontant i sin stil”, men mener ikke noget med det, og for den kvindelige leder må jeg indrømme, at jeg nok tænkte, at hun bare var en “lidt følsom natur”, der kunne tage ting lidt for personligt.

Den kvindelige leder bliver så kortvarigt sygemeldt med stress, og da hun kommer tilbage, er det tydeligt for alle, at der er et problem mellem de to – nu ikke bare på møder, men sammenstød hvor der opstår dårlig stemning – også til sociale arrangementer osv. Det blev således tydeligt for mig, at det var et problem for organisationen, for udviklingen og for trivslen for den pågældende leder.

Jeg måtte efter lidt refleksion sande, at min opmærksomhed havde været fuldt optaget af den formelle og målbare ”turn-around”-proces, men at der var “skeletter i skabet” fra tidligere, samt at vi simpelthen aldrig reelt havde talt sammen i ledergruppen om vores interne kommunikation, adfærd og samarbejde i den forbindelse.

Jeg besluttede derfor at søge efter en ekspert, der kunne give et objektivt perspektiv på situationen og hjælpe os med at komme på plads på en måde, så vi hurtigt selv ville kunne overtaget og drive processen fremadrettet. Jeg endte med at indgå samarbejde med Center for Konfliktforebyggelse.

Det, der slog mig mest i starten, var, hvor hurtigt vi blev læst, og hvor hurtigt der blev stillet skarpt på det vigtige. Samtidigt blev der etableret et trygt og helt fortroligt rum for mig som direktør og for de ledere, der blev interviewet til det beslutningsgrundlag, som jeg skulle modtage for at kunne få overblik over, og indblik i, hvad konflikterne egentligt handlede om, samt hvad der mest effektivt kunne gøres for at lave forandring hurtigt.

Den største øjenåbner var, at det, der så ud som en personkonflikt, reelt dækkede over et organisatorisk dilemma i forhold til balancen mellem effektivitet, strategi og forandring på den ene side og balance, trivsel og arbejdsmiljø på den anden side. Dette dilemma var de to ledere reelt repræsentanter for – bannerførere for hvert sit tema –, og det havde jeg ikke set og ikke taget ansvar for tidligere. Min opmærksomhed havde været på udvikling og resultater.

Med Center for Konfliktforebyggelses hjælp fik vi over en periode på to måneder løst vores primære udfordringer. Dels fik jeg indsigt, et overblik, en strategi og en køreplan for trivsel, kommunikation og samarbejde, samtidigt med at jeg selv og mine ledere fik mulighed for individuelle interviews og fælles samtale mellem mig selv og de to ledere, der jo havde udviklet en personlig konflikt. Resultatet var overraskende for mig – det virkede, og personkonflikten blev afløst af en fælles forståelse af, hvad det egentlig handlede om. Derudover kunne vi – sagt lidt langhåret – tilgive hinanden og bevæge os videre sammen med udgangspunkt i en ny opmærksomhed og en metode til fremadrettet at have rigtigt og bevidst styr på vores ledelsesteam.

Som direktør med en vision om at blive endnu større, endnu mere effektiv og skabe endnu større resultater har det været afgørende ikke at have “kurrer på tråden” eller “grus i maskineriet”, dårlig stemning og manglende tillid i min ledelsesgruppe – det er jeg helt sikker på, er en forudsætning for, at organisationen “løber med”, og at lederne reelt kan give alt, hvad de har – individuelt og sammen.”

– Direktør for en virksomhed der beskæftiger sig med forretningsrådgivning, støtteordninger og konsulentbistand med 106 ansatte