Udtalelse fra Ulrich Guldahl Poulsen

Kære Jon

Først, tak for din hjælp, den har virkelig hjulpet os med at få skabet et team der kender hinanden og som har et fælles ståsted og værdigrundlag.
Vi henvendte os til dig for at få hjælp til nogle konflikter ifm. Udlevering af medicin. Vi var et nyt team, med nye opgaver, en ny måde at udlevere medicinen på, hvor vi havde flere betjeninger og derved også en forventet større risiko for optrappede konflikter.

Der var specielt konflikter mellem nogle medarbejder og borgere ift. afvisning af udlevering af medicin. Der var også interpersonelle konflikter, ift. Mødet mellem borger og medarbejder. Hvordan skulle vi møde en borger. Groft skåret op, med skepsis og mistro, eller med interesse og forståelse. Der var konflikter ift. min måde at lede på, specielt ift. at vi arbejder med en sætning der lyder “borgeren i første række”  I dag borgeren i centrum.

Vi har i arbejdet med dig lært hinanden at kende, fået en forståelse for hinandens synspunkter, værdimæssige og faglige ståsteder, personlige kompetencer/ressourcer og de udfordringer vi hver især bringer ind i mødet med borgeren og hinanden.

Vi har nu et fælles værdiset, der hjælper os i mødet mellem os selv, i mødet med borgeren, og ift. mit møde med medarbejdererne/min ledelse af medarbejderne.

Nu står vi virkelig stærkt når vi sammenligner os med andre, vi oplever os valgt til, af borgere fra nær og fjern. De udtrykker at de oplever sig set, hørt og forstået, hos os. Det giver os tro på at vi i mødet med en svær gruppe af mennesker, har fat i det rigtige. I din undervisning har du præsenteret os for en sætning, der på en eller anden måde ligger dybt i os, “play and care”.

Vi oversætter det til at vi vil møde mennesker med respekt og forståelse. Det betyder også at vi er dem der kan rykke os, vi er de mentalt fleksible, vi har, så at sige, ansvaret for at mødet mellem os og borgeren går godt.

Det der var tænkt som konflikthåndtering, blev et teamudviklingsprojekt..