Teamsamarbejde i frontlinjen

Vi hjælper jer med at få fagligheden i spil, når det handler om samarbejde om konfliktforebyggelse og sikringen af et godt og trygt arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Vi kan blandt andet hjælpe jer med at etablere et fælles konfliktfagligt sprog til at få sat ord på jeres kollektive erfaringer med konfliktudfordringerne på jeres arbejdsplads, og med organisatoriske tiltag til at opbygge en stærk konfliktløsningskultur på jeres team. Vi hjælper jer med evidensbaseret viden, validerede teknikker, metoder og praktiske tilgange til eksempelvis facilitering af “den gode faglige samtale”, supervision om forebyggelse og håndtering af konflikter, eller med at etablere gode og tillidsskabende rammer om den besværlige kollegiale teamsamtale om svære problematikker.

Vi arbejder ud fra den tankegang, at moderne medarbejdere, teams og afdelinger i frontlinje-organisationer, der arbejder med at motivere, flytte, udvikle eller forandre adfærd, har behov for en høj grad af selvledelse, selvrefleksion og faglighed både i det individuelle og det fælles arbejde. Det kræver, at medarbejderne ses som ledere af relationer og gives stærke værktøjer i forhold til konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning, samt et løbende fokus på at udvikle medarbejdernes evner til at bedrive faglighed i fællesskab på et meget højt samarbejdsorienteret og konfliktfagligt niveau – på den måde øges ansvarlighed og trivsel for både borgere og medarbejdere, og konflikterne bliver færre, mindre intense og får transformativ betydning.

For at opnå det kræver selvledende teams faglige rammer, vidensgrundlag og træning til at understøtte en kontinuerlig kompetenceudvikling hvor såvel den enkeltes og teamets faglighed kan komme i spil og blive til fagligt velfunderede analyser, strategier og opmærksomhed, der samlet set kvalificerer arbejdet med de borgerrettede målsætninger, samtidigt med at trivsel, tillid og samarbejdsevner internt i teamet er på et konstant højt niveau. Jo mere selvstyrende adfærd der ønskes fra teams, afdelinger og organisation, des større bliver behovet for solide og evidensbaserede redskaber og metoder, samt for træning der understøtter teamkommunikation, konflikthåndtering, effektiv vidensdeling og en høj kvalitet i den faglige samtale, der kan sætte rammerne og målet for teamets arbejde og samarbejde i praksis.

Vi  står klar til at hjælpe jer, uanset om I ønsker  at arbejde hen imod en mere selvstyrende team-adfærd og arbejdskultur, eller I ønsker at vedligeholde og videreudvikle den enkelte og teamets konfliktfaglige robusthed, således at skærene klares uden et forringet arbejdsmiljø – også når det går hurtigt, der er sygdom, eller hvis teamets arbejdsbetingelse forandres af besparelser eller omstrukturering.

Løsningsformater tilpasset jeres specifikke behov

Vi kan skræddersy løsningsformater, der passer til jeres konkrete behov, kontekst og ønsker.

Vi kan hjælpe jer både med feedback på jeres nuværende metoder og tilgange, eller med at udvikle nye metoder og tilgange til samarbejdet og problemløsningen på jeres team. Eksempelvis:

  • At håndtere dilemmaer som et team
  • At få afklaret hinandens roller og positioner
  • At få talt sammen, koordineret og skabt klare aftaler
  • At få givet hinanden feedback
  • At sikre vidensdeling på teamet
  • At få talt om også de svære problemstillinger

Vi tilbyder både kurser og teamsupervision, og vi kan også hjælpe jer med at udvikle nye strategier til at styrke samarbejdet om at håndtere sociale problematikker og konfliktudfordringer, eller vi kan hjælpe jer med at implementere jeres strategier i praksis.

Relevante kurser:

Supervision:

Konsulentbistand

Vores faglighed og erfaring

Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med kompetent rådgivning og professionel hjælp til at løse adfærdsrelaterede sociale udfordringer og konfliktfaglige problematikker. Vi er vant til at arbejde i krydsfeltet mellem ledelsesstrategi, facilitering på medarbejderniveau og med inddragelse af borgerperspektivet.

Vores styrke er et stærkt multifagligt konsulentteam, som kombinerer alsidige og bredt funderede fagligheder med en høj grad af praktisk erfaring fra arbejdet i frontlinjeorganisationer på både ledelses- og medarbejderniveau. Vi arbejder både med ledelses-, medarbejder og borgerperspektiver, og vi er vant til at kombinere relevant viden og metodetilgange fra en række forskellige socialfaglige discipliner med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisationens specifikke vilkår og udfordringer. Vores viden, tværfaglighed og erfaringsmæssige ballast gør os exceptionelt gode til at samtænke, inddrage forskellige relevante perspektiver og på et velfunderet grundlag finde nye og hidtil uprøvede muligheder for løsninger.