Field Consulting i frontlinjen

Field Consulting er en effektiv måde at løse op for problemer med adfærd, trivselsproblematikker eller konflikter. Vi kommer med friske øjne og et nyt blik på jeres virkelighed eller organisation. Vores viden, erfaring og særlige metoder gør, at vi ofte ser mønstre og muligheder, som kan være usynlige for jer. Når sociale udfordringer har rodfæstet sig, så kan de involverede komme til at opleve dem som et vilkår. Men vores erfaring er, at positiv forandring altid er mulig. Når vi får en objektiv viden om problemets årsager og sammenhænge, så kan vi altid finde en måde at løse det på.

Field Consulting er effektivt til:

  • Arbejdspladskonflikter
  • Konflikter i interaktionen mellem medarbejdere og borgere
  • Sociale udfordringer med en specifik borger
  • Udfordringer med en gruppe af borgere
  • Problemer på et specifikt fysisk sted
  • Udfordringer i forbindelse med bestemte typer sociale situationer

Adfærdsdesign, der afværger negativ adfærd

Vi kan både give jer empirisk viden om udfordringernes reelle årsager og hjælpe jer med at udforme et effektivt adfærdsdesign for det pågældende område, de pågældende borgere eller de relevante medarbejdere. I får en empirisk valideret strategi for, hvordan I mest effektivt afværger negativ adfærd og fremmer den ønskede adfærd, så det ikke bliver den negative opførsel, der sætter dagsordenen.

Lad os skræddersy et forløb om Field Consulting til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Sådan fungerer Field Consulting

Sammen med jer tager vi en tur rundt i jeres praksis, så vi kan give jer “hands on” feedback på sammenhænge, dynamikker og særlige fokusområder. Vi vil meget gerne interviewe centrale medarbejdere for at få perspektiv på problemstillingerne indefra.

Det er afgørende at se de konkrete forhold og lytte til centrale erfaringer for at forstå problematikkerne og få øje på løsningerne – det gælder medarbejderadfærd, konfliktproblematikker i interaktionen mellem medarbejdere og borgere, elevers adfærd eller andre med utryghedsskabende adfærd.

Field Consulting feedback

Vi rådgiver og sparrer med jer for at finde ud af, hvad I kan gøre for mest effektivt at løse jeres udfordringer inden for den eksisterende organisatoriske og økonomiske ramme.

Vi tilpasser omfanget af vores feedback til jeres behov og ønsker:

  1. Mundtlig Field Consulting feedback – hvad kan I gøre i egen praksis, hvor er de lavest hængende frugter, hvilke handlinger eller metoder indenfor den eksisterende ramme skal I gøre brug af for at nå jeres mål
  2. Oplæg til medarbejdergruppen om vores feltobservationer og overvejelser, udviklingspotentialer, eksisterende succesformel og anbefalinger
  3. Konfliktfaglig temadag – med udgangspunkt i vores feltobservationer og samtaler med jer gennemgår vi, hvilke perspektiver, redskaber og metoder der vil være mest virksomme hos jer
  4. Vi udarbejder et egentligt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag