Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Hvis det psykiske arbejdsmiljø fungerer dårligt, påvirker det både ledelsens og medarbejdernes fokus og trivsel. Vi kan hjælpe jer med strategi, rådgivning og med facilitering af de nødvendige forandringer. Vores tilgang er baseret på en grundig analyse af jeres organisation og arbejdsmiljø, hvor vi identificerer de områder, der kræver forbedring. Herefter udvikler vi en skræddersyet strategi, der tager højde for jeres organisationens specifikke behov og målsætninger.

Styrk trivsel, sammenhold og psykisk robusthed på arbejdspladsen

Konflikter er svære at undgå. Når dine medarbejderes psykiske trivsel ikke er i orden, står frustrationer, konflikter og mistrivsel i vejen for kerneopgaverne, for samarbejdet og for fællesskabet. Men det er muligt at skabe en god kultur, hvor uoverensstemmelser og konflikter bliver håndteret proaktivt og konstruktivt. Det kan vi hjælpe jer med.

Det kræver viden og værktøjer at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, gode samarbejdsrelationer og en konstruktiv konfliktløsningskultur i organisationen. Vi kan hjælpe jer med en ny strategi, med en ekstern undersøgelse af konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet, med rådgivning, sparring og facilitering af forandringer.

Vi mener, at et fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel er afgørende for at skabe en succesfuld og effektiv organisation. Det er vores mål at hjælpe vores kunder med at opnå den nødvendige faglighed, selvrefleksion og selvledelse, der kan sikre en positiv udvikling i deres organisation.

Sådan arbejder vi sammen med jer om et godt psykisk arbejdsmiljø

Brænder det på?Så ring til os i dag og få en uforpligtende snak - kvit og frit!Vi tilbyder:

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Viden og værktøjer til et godt psykisk arbejdsmiljø

Proces og bistand:

 • Vi etablerer et fortroligt rum til proces og sparring
 • Vi understøtter implementering i praksis via mægling, supervision og coaching
 • Vi faciliterer forandring og sørger for, at nye tiltag, en ny retning og en ny kultur bliver realitet.

I får:

 • Praktiske værktøjer og anvisninger til at løse konflikter konstruktivt og skabe gode samarbejdsrelationer
 • Evnen til at risikovurdere situationer og spotte mistrivsel eller stress, før det bliver en udfordring
 • Evnen til at forstå konflikters dynamik, psykisk stress og mistrivsel
 • Metoder til at styrke samarbejdet og holdånden på arbejdspladsen
 • Friske tilgange til at fremme trivsel og arbejdsglæde

Har I særlige arbejdsmiljøudfordringer? Få en ekstern undersøgelse

Hvis et dårligt psykisk arbejdsmiljø ikke bliver adresseret i tiden, kan tingene gå i hårdknude. Det sker også, hvis konflikter på arbejdspladsen ikke bliver taget alvorligt.

Når alt er prøvet – men det ikke bliver bedre – må I ikke vente for længe. Så er det på tide at få lavet en ekstern undersøgelse af jeres udfordring. Ofte får man udarbejdet en APV, en trivselsmåling eller en social kapitalmåling, og her kan vi hjælpe med at dykke ned i, hvad sådan en undersøgelses resultater egentlig dækker over. Som leder bliver man ofte først klar over, at der er problemer, når problemerne har vokset sig til en vis størrelse, og det kræver ofte ekstern hjælp at navigere i alle de informationer, man får.

Vi kan hjælpe jer med at gennemskue, hvad der er op og ned, og hvilke ting og tiltag, der kunne være fornuftige at gøre i prioriteret rækkefølge.

Vi tilbyder at:

 • Udarbejde et APV-koncept, der er målrettet til jer
 • Udføre kvalitative interviews af nøglepersoner
 • Udarbejde beslutningsgrundlag
 • Formulere konkrete anvisninger
 • Observere og give feedback
 • Udvikle en strategi, der løser udfordringerne med eksisterende ressourcer.

Få nye øjne på problemstillingerne og en frisk løsningsstrategi

Det, I har brug for, er måske en helt ny løsningsstrategi, og den kan vi hjælpe jer med at udarbejde.

Nogle ting kan ikke løses eller tænkes, når parterne selv er en direkte eller indirekte del af historien eller er parthavere i konflikten. Vi tilpasser strategien til jeres virkelighed og behov, så vi får løst jeres udfordringer inden for organisationens rammer og muligheder.