Organisationsudvikling

Organisationsudvikling i kommuner og offentlige institutioner handler ikke bare om at udvikle visionære strategier, men også om at implementere forandringerne i hele organisationen, så teamet, afdelingen, skolen, institutionen, boligområdet eller hele kommunen oplever reelle forandringer.

Forandringsstrategier i det borgernære arbejde

Vi kan hjælpe jer med at omsætte visionerne til en velgennemtænkt og effektiv handlingsplan og forandringsstrategier, som passer ind i de overordnede politiske og organisatoriske rammer – og som samtidig er socialfagligt validerede og sikrer markante resultater.

Organisationsudvikling sammen med os betyder, at strategier, handling, konfliktløsning og forandringstiltag bliver implementeret i den konkrete praksis, og at medarbejderne engageres. I skal fastholde og styrke de gode og vigtige ting i den eksisterende kultur samtidig med, at I udvikler og supplerer med det nødvendige nye.

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionære strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere?

Lad os skræddersy et forløb om organisationsudvikling til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Få hjælp til organisationsudvikling i offentlige organisationer

Det får I:

  • Professionel rådgivning, metoder og tilgange til organisationsudvikling
  • Friske øjne på jeres udfordringer og en innovativ tilgang til at skabe forandringer
  • Procesfaglig validering af jeres strategi i forhold til organisatoriske udfordringer
  • Viden og metoder til at medtænke strategiske udfordringer i forhold til inddragelse af både medarbejder- og borgerperspektivet på forandringerne
  • Konfliktfaglig validering af jeres strategi for at minimere risikoen for utilfredshed og modstand fra medarbejdere og borgere
  • Viden til at forstå de psykologiske og sociale mekanismer i forandringsprocesser og metoder til at håndtere disse hensigtsmæssigt

Vi arbejder med organisationsudvikling og forandringsstrategier på flere måder

Vi hjælper jer med at skabe overblik over udfordringerne og sikrer rammen for de grundlæggende strategiske spørgsmål, som I skal overveje og afklare. Vi skræddersyr et forløb for jer inden for rammerne af jeres konkrete ønsker, behov, tekniske muligheder og økonomiske råderum.

– Som traditionel konsulentopgave, eller vi kan sammensætte et udviklingsteam med erfarne konsulenter og studerende med særlige faglige, akademiske og kreative kompetencer på det relevante felt.