Konflikthåndtering i frontlinjen

I mødet mellem medarbejder og borger er der altid helt grundlæggende to ting på spil: For det første har begge parter behov for at kunne forudsige, hvad der kommer til at ske for at undgå at blive negativt overrumplede i situationen, og for det andet ønsker begge parter at opnå formålet med at mødes med den anden. Hvis en eller begge af disse behov ikke indfries, så er der altid en betydelig risiko for konflikt.

I praksis forgår der derfor altid en forhandling om spilleregler for samvær og samvirke. Som fagperson i frontlinjen er det ofte dig og dine kolleger, der definerer regler og behovsindfrielse. Men ofte ender I med at skulle forhandle med borgere om hvis regler eller hvilke behov, der skal tages mest hensyn til. Dette stiller særlige krav til kommunikationen – både den verbale og nonverbale. De ord vi vælger, vores attitude, gestik og mimik kan være afgørende for om et møde udvikler sig til samarbejde eller konflikt.

Autoritet og konfliktforståelse

Kommunikation er det mest centrale aspekt af menneskers socialitet, og der er både biologiske, situationelle og kulturelle forhold, som påvirker spillereglerne for kommunikation. Når du møder en borger, så er der f.eks. ofte en asynkron magtrelation, for du er repræsentant for en magtfuld institution/organisation, den anden er bare sig selv. Det er dog sådan i dag, at autoritet ikke nødvendigvis giver sig selv på samme måde som tidligere. I en senmoderne kontekst oplever mennesker i højere grad, at de som enkeltindivider er berettigede til at definere deres egne regler. Derfor kan autoritet, roller og fagidentiteter ikke tages for givet, men skal forhandles i situationen.

Konflikthåndtering er en kunst, der ikke kun handler om redskaber og teknikker, men også i høj grad om at kunne forstå de situationer, sociale relationer og kontekster vi bevæger os ind i. Ved at styrke din faglighed i konflikthåndtering får du blandt andet:

Kommunikation er det mest centrale aspekt af menneskers socialitet, og der er både biologiske, situationelle og kulturelle forhold, som påvirker spillereglerne for kommunikation. Når du møder en borger, så er der f.eks. ofte en asynkron magtrelation, for du er repræsentant for en magtfuld institution/organisation, den anden er bare sig selv. Det er dog sådan i dag, at autoritet ikke nødvendigvis giver sig selv på samme måde som tidligere. I en senmoderne kontekst oplever mennesker i højere grad, at de som enkeltindivider er berettigede til at definere deres egne regler. Derfor kan autoritet, roller og fagidentiteter ikke tages for givet, men skal forhandles i situationen.

Konflikthåndtering er en kunst, der ikke kun handler om redskaber og teknikker, men også i høj grad om at kunne forstå de situationer, sociale relationer og kontekster vi bevæger os ind i.

Ved at styrke din faglighed i konflikthåndtering får du blandt andet:

 • Viden om og metoder til hvordan du og dine kolleger sikrer et godt og gnidningsfrit samarbejde i det borgerrettede arbejde
 • Redskaber til hvordan du og dine kolleger sikrer at samarbejde og beslutninger hviler på et solidt, fælles- og evidensbaseret konfliktfagligt grundlag
 • Viden om konkrete redskaber og metoder til at forebygge de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der opstår i dit arbejde
 • Konfliktforståelse, heriblandt kulturelle og individuelle aspekter af konfliktsituationen
 • Perspektivforståelse
 • Forhandlingsteknik
 • Mentalitetsforståelse
 • Transaktionsanalyse
 • Forståelse af hjernen og nervesystemet måde at forsøge at optimere tryghed
 • Træning i de forskellige aspekter i håndteringen af konfliktsituationer
 • Forståelse af autoritetsudøvelse i vores senmoderne samfund

Vi kan skræddersy konfliktforebyggende løsninger til jeres behov

Vi kan hjælpe dig og din organisation med at få de redskaber i har brug for til at håndtere konflikter på en konstruktiv, deeskalerende og udviklende måde. Vi skræddersyer en temadag , et kursus eller en uddannelse til netop jeres behov og virkelighed. Vi kan også udvikle “best-practice” og “hands-on” formater for jeres organisation/sektorområde, og hvis I ønsker det overdrage et konfliktfagligt koncept – f.eks. et kursusforløb, en uddannelse inklusive målrettede undervisningsmaterialer, cases og modeller, som vi på baggrund af vores viden og erfaring har skræddersyet til jeres virkelighed, jeres oplevelser og jeres målsætninger.

Vores faglighed og erfaring

Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med kompetent rådgivning og professionel hjælp til at løse adfærdsrelaterede sociale udfordringer og konfliktfaglige problematikker. Vi er vant til at arbejde i krydsfeltet mellem ledelsesstrategi, facilitering på medarbejderniveau og med inddragelse af borgerperspektivet. Vores styrke er et stærkt multifagligt konsulentteam, som kombinerer alsidige og bredt funderede fagligheder med en høj grad af praktisk erfaring fra arbejdet i frontlinjeorganisationer på både ledelses- og medarbejderniveau. Vi arbejder både med ledelses-, medarbejder og borgerperspektiver, og vi er vant til at kombinere relevant viden og metodetilgange fra en række forskellige socialfaglige discipliner med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisationens specifikke vilkår og udfordringer. Vores viden, tværfaglighed og erfaringsmæssige ballast gør os exceptionelt gode til at samtænke, inddrage forskellige relevante perspektiver og på et velfunderet grundlag finde nye og hidtil uprøvede muligheder for løsninger.