Mød vores konsulenter – eksperter i konfliktforebyggelse

Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med sikkerhedsfaglige problemstillinger, konfliktfaglige problematikker og adfærdsrelaterede sociale udfordringer.

En af vores styrker er det stærke multifaglige konsulentteam, som kombinerer sikkerhedsfaglig ekspertise med brede socialfaglige kompetencer. Vi er vant til at kombinere relevant viden og effektive metodetilgange fra en række forskellige discipliner og fagområder med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisationens specifikke vilkår, rammer og udfordringer.

Vores konsulenter


Jon Valdemar Andersen

Telefon: 70231921
Mail: jon@forebygkonflikt.dk
LinkedIn 

Fokusområder:
Jon er konfliktmægler og konfliktcoach, og har en række specialpædagogiske kurser. Jon er også uddannet sikkerhedskonsulent/vagt og er direktør i Center for Konfliktforebyggelse

Uddannelse:
Cand. Scient Pol


Johan Trækjær Mellerup

Fokusområder:
Johan er specialiseret indenfor organisation-og ledelseskommunikation. Lektor, EAL/CFL

Uddannelse:
Master i Interpersonel organisationskommunikation
3-årigt uddannelses- og træningsprogram “Sustainable Leadership and Co-Creation – Practicing presencing” hos Sustainable Leadership og Presencing Institute ved MIT.
CPO High risk protection training.


Bensaid Vincent Jlil

Fokusområder:
Bensaids kerne ekspertise er Retreats og facilitering af transformative processer.

Uddannelse:
Specialpædagog
Systemisk- og anerkendende Coach fra Metropol
Facilitator og Procesleder fra CENFAC
3-årigt uddannelses- og træningsprogram “Sustainable Leadership and Co-Creation – Practicing presencing” hos Sustainable Leadership og Presencing Institute ved MIT


Daniel Andersen

Fokusområder:
Daniel har arbejdet pædagogisk med tryghedsspørgsmål, forebyggende kommunikation samt kvalitativ dataindsamling i kulturelt heterogene og konfliktfyldte/udsatte miljøer.

Uddannelse:
Master i pædagogisk antropologi


Christina G. Mellerup

Fokusområder:
Christina er coach og konfliktmægler. Hun har udviklet Sofusmetoden og er Chefkonsulent på Børn- og Ungeområdet.

Uddannelse:
Folkeskolelærer, BA Nordisk litteratur


Marianne Skouboe Rasmussen

Uddannelse:
Handelsøkonom
Professionsbachelor i Kultur & Kommunikation
Kandidat i Læring og fordringsprocesser.

Associerede partnere


Bjarne Frøslev Ibsen

Fokusområder:
Bjarne er tidligere mangeårig leder af Rigspolitiets Psykologtjeneste. Han er forfatter til ”Den voldsomme hændelse” og en lang række artikler.

Uddannelse:
Cand.psych. og ph.d. Specialist i psykotramatologi, arbejds- og organisationspsykologi.


Per V. Andersen

Fokusområder:
Per er specialiseret indenfor efterretninger ved forsvaret og har været fungerende bataljonschef v. Livgarden. Han er certificeret i projektledelse Prince 2.

Uddannelse:
Cand.scient. Pol.
Major i forsvaret


Lars Dencker

Fokusområder:
Lars er specialiseret i arbejdsmiljø og
trivselsspørgsmål og er ekstern lektor ved institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Uddannelse:
Cand.psych.


Arvid Beck

Fokusområder:
Arvind har fokus på arbejdsmiljø og samspillet mellem organisation, ledelse og medarbejdertrivsel. Desuden er Arvind tidligere leder af kommunal HR-implementering af situationsbestemt ledelse.


Stine Bigum Arnfeldt

Fokusområder:
Stine har arbejdet med kommunikation, kvalitativ og kvantitativ informationsindsamling og adfærdspåvirkning I ungdomsmiljøer i en årrække.

Uddannelse:
Antropolog


Mikkel Schøit

Fokusområder:
Mikkel er specialist i teambuilding og træning af praktisk samarbejde og kommunikation i personale-og ledelsesgrupper.

Uddannelse:
Patruljefører i jægerkorpset