Mød vores konsulenter – eksperter i konfliktforebyggelse

Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med sikkerhedsfaglige problemstillinger, konfliktfaglige problematikker og adfærdsrelaterede sociale udfordringer.

En af vores styrker er det stærke multifaglige konsulentteam, som kombinerer sikkerhedsfaglig ekspertise med brede socialfaglige kompetencer. Vi er vant til at kombinere relevant viden og effektive metodetilgange fra en række forskellige discipliner og fagområder med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisationens specifikke vilkår, rammer og udfordringer.

Vores konsulenter dækker over alt fra psykologer, antropologer, organisations- og proceskonsulenter til instruktører i praktisk konflikthåndtering. Fælles for os alle er, at vores kernekompetencer er konfliktforebyggelse, konfliktløsning og konflikthåndtering.

Hvis det er relevant for opgaven, henter vi eksterne undervisere og eksperter ind. Der kan fx være tale om en forsker med en helt opdateret og specialiseret viden inden for et særligt fagområde. Vi kan derfor altid tilbyde vores kunder den nyeste viden og de emner, der er oppe i tiden, så det samlede output bliver så kvalificeret som muligt.

Konsulenter med erfaring fra virkeligheden
Alle vores konsulenter har ledelseserfaring, en relevant akademisk baggrund og masser af praktisk erfaring i at løse konflikt relaterede opgaver. Samtidig har de stærke tværfaglige kompetencer – det giver os det bedste grundlag for at anskue jeres problemstilling fra flere forskellige vinkler og derigennem finde årsager, løsningsmodeller og værktøjer, som passer ind i netop jeres virkelighed.

Vores konsulenter

Konsulent Jon Valdemar

Jon Valdemar Andersen

Telefon: 70231921
Mail: jon@forebygkonflikt.dk
LinkedIn 

Fokusområder:
Jon er konfliktmægler og konfliktcoach, og har en række specialpædagogiske kurser. Jon er også uddannet sikkerhedskonsulent/vagt og er direktør i Center for Konfliktforebyggelse

Uddannelse:
Cand. Scient Pol


Bensaid Vincent Jlil

Fokusområder:
Bensaids kerne ekspertise er Retreats og facilitering af transformative processer.

Uddannelse:
Specialpædagog
Systemisk- og anerkendende Coach fra Metropol
Facilitator og Procesleder fra CENFAC
3-årigt uddannelses- og træningsprogram “Sustainable Leadership and Co-Creation – Practicing presencing” hos Sustainable Leadership og Presencing Institute ved MIT


Marianne Skouboe Rasmussen

Uddannelse:
Handelsøkonom
Professionsbachelor i Kultur & Kommunikation
Kandidat i Læring og fordringsprocesser.


Daniel Andersen

Fokusområder:
Daniel har arbejdet pædagogisk med tryghedsspørgsmål, forebyggende kommunikation samt kvalitativ dataindsamling i kulturelt heterogene og konfliktfyldte/udsatte miljøer.

Uddannelse:
Master i pædagogisk antropologi


Christina G. Mellerup

Fokusområder:
Christina er coach og konfliktmægler. Hun har udviklet Sofusmetoden og er Chefkonsulent på Børn- og Ungeområdet.

Uddannelse:
Folkeskolelærer, BA Nordisk litteratur


Johan Trækjær Mellerup

Fokusområder:
Johan er specialiseret indenfor organisation-og ledelseskommunikation. Lektor, EAL/CFL

Uddannelse:
Master i Interpersonel organisationskommunikation
3-årigt uddannelses- og træningsprogram “Sustainable Leadership and Co-Creation – Practicing presencing” hos Sustainable Leadership og Presencing Institute ved MIT.
CPO High risk protection training.

Associerede partnere


Bjarne Frøslev Ibsen

Fokusområder:
Bjarne er tidligere mangeårig leder af Rigspolitiets Psykologtjeneste. Han er forfatter til ”Den voldsomme hændelse” og en lang række artikler.

Uddannelse:
Cand.psych. og ph.d. Specialist i psykotramatologi, arbejds- og organisationspsykologi.

Læs mere om Bjarne

Per V. Andersen

Fokusområder:
Per er specialiseret indenfor efterretninger ved forsvaret og har været fungerende bataljonschef v. Livgarden. Han er certificeret i projektledelse Prince 2.

Uddannelse:
Cand.scient. Pol.
Major i forsvaret


Lars Dencker

Fokusområder:
Lars er specialiseret i arbejdsmiljø og
trivselsspørgsmål og er ekstern lektor ved institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.

Uddannelse:
Cand.psych.


Arvid Bech

Fokusområder:
Arvid har fokus på arbejdsmiljø og samspillet mellem organisation, ledelse og medarbejdertrivsel. Desuden er Arvid tidligere leder af kommunal HR-implementering af situationsbestemt ledelse.

Uddannelse:
Cand Mag. Tidligere rektor Marselisborg gymnasium gennem 25 år

Læs mere om Arvid

Stine Bigum Arnfeldt

Fokusområder:
Stine har arbejdet med kommunikation, kvalitativ og kvantitativ informationsindsamling og adfærdspåvirkning I ungdomsmiljøer i en årrække.

Uddannelse:
Antropolog


Mikkel Schøit

Fokusområder:
Mikkel er specialist i teambuilding og træning af praktisk samarbejde og kommunikation i personale-og ledelsesgrupper.

Uddannelse:
Patruljefører i jægerkorpset