Bjarne Frøslev Ibsen

Jeg er uddannet som cand. psych. (psykolog) på Aarhus universitet og har desuden en ph.d., som jeg har erhvervet mig inden for det arbejdspsykologiske område (den første i landet). Desuden er jeg autoriseret klinisk psykolog og specialistgodkendt inden for områderne psykotraumatologi og arbejds- og organisationspsykologi.

Jeg har arbejdet på en arbejdsmedicinsk klinik og i 25 år arbejdet som leder; blandt andet 20 år som chefpsykolog i Rigspolitiet. Jeg har siden 2018 arbejdet som psykologisk konsulent. Jeg har som konsulent blandt andet arbejdet for Novozymes, Kriminalforsorgen og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mine primære arbejdserfaringer har, ud over ledelse og konceptudvikling, været inden for generel stressforebyggelse, ledelsesmæssig stresshåndtering, mental forberedelse og parathed, krise- og traumeområdet (blandt andet ydet psykologisk støtte ved terrorangreb og andre voldsomme hændelser i Danmark og på Balkan, på Vestbredden, i Thailand og i Afghanistan), udvikling af støttekoncepter ved voldsomme hændelser, psykologisk coaching af ledere, herunder overordnede ledere, støtte ved organisationsændringer, samt gennemførelse af forskellige former for undervisnings- og kursusforløb.

Jeg har deltaget i en lang række arbejds- og følgegrupper; blandt under Undervisningsministeriet, Socialstyrelsen mm. Derudover har jeg været censor på Politiskolen, deltaget i ph.d. bedømmelsesudvalg på Aarhus universitet, og så er jeg forfatter/medforfatter til blandt andet bøgerne ”Politipsykologi”, ”Den voldsomme hændelse” (begge Hans Reitzels forlag) foruden en lang række artikler i diverse tidsskrifter.