Arvid Bech

Konsulent ved CFK og rektor emeritus Arvid Bech.
Jeg har igennem mine år som leder oplevet, hvordan svære temaer og dilemma-er kan løses ved et tillidsfuldt og nærværende samspil mellem ledelse, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter. Konflikter er ikke farlige og kritik kan være udviklende, hvis de gribes og behandles åbent og konstruktivt.

Jeg har 22 års ledererfaring, herunder 15 år som rektor for Marselisborg Gymnasium.
Jeg har været bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier og varetaget kontakten mellem DG og GL ift. arbejdsmiljøuddannelsen.

Jeg har stor erfaring med personale-ledelse og er certificeret i Situationsbestemt ledelse og Meyer Briggs Type Indi-cator. Som leder har jeg været særligt optaget af samspillet og samarbejdet mellem ledelse og personale for at skabe det bedste grundlag for et godt arbejdsmiljø.

Ofte er det ikke viljen til sam-arbejde der mangler, men gode redskaber, metoder og etablering af det fælles dialogiske rum. Jegkan hjælpe med at skabe grundlaget for det gode samarbejde i praksis. Jeg er en del af sektorgrup-pen ”Ungdomsuddannelser” i Center for konfliktforebyggelse.

Det betyder, at jeg har adgang til CFKs samlede kompetencer inden for områder der kan komme i spil i arbejdet med arbejdsmiljø, samarbejds- og trivselsspørgsmål i et skolemiljø.

Medarbejder ved center for konfliktforegbyggelse