Atlas Humana

 

ATLAS

Atlas er vores skræddersyede og gennemtænkte løsning til personale­dækning. Atlas Humana er målrettet til psykiatrien, hjerneskadeområdet. Udviklingshæmmede, socialt udsatte samt indenfor Børn og ungeområdet. Atlas Humana er kendetegnet ved effektiv og målrettet opgaveløsning, ekstraordinær kvalitet og høj service.

 

Atlas Humana er velegnet til

 • Skærmningsopgaver og observationsopgaver
 • Akutte, ad hoc- og særlige komplekse opgaver
 • Ventetidsløsninger der kræver fleksibilitet
 • Vanskeligheder med at rekruttere fast og kompetent personale
 • Udredninger og afklaring af genoptrænings- og rehabiliterings muligheder af særligt krævende borgere
 • Assistance ved sygdom, ferie, barsel og lignende

 

Typiske fordele ved Atlas Humana

 • Tryghed, stabilitet og kontinuitet, kombineret med høj faglighed i opgaveløsningen
 • Fast konsulent, højt informationsniveau og løbende rapportering til relevante partere
 • Vi justerer løbende personaleforbruget i opgaveløsningen

 

Typiske gevinster ved Atlas Humana

 • Økonomiske forsvarlige løsninger
 • Effektiv og kompetent opgaveløsning
 • Frigørelse af ressourcer for både personale og ledelse

Atlas Humana kan kombineres med vores øvrige konsulentydelser. Ydelser der vil give et kulturløft til hele organisationen, hvilket vil resultere i øget arbejdsglæde, reducering af omkostninger og øget trivsel hos borgere, personale og ledelse.

Vores medarbejdere er grundigt konfliktfagligt uddannet og har stort kendskab til og erfaring fra institutioner indenfor det pædagogiske, specialpædagogiske samt det psykiatriske område. Vores personale får, ud over relevant fag-faglig uddannelse og erfaring, også løbende sparring, coaching og træning gennem deltagelse i pædagogiske sikkerhedsteams via vores operative sikkerhedsgren ”Intelliguard” samt via vikararbejdet hos vores samarbejdspartnere.

 

Vi tilbyder ikke “bare vikarer”

Det betyder, at vi ikke bare tilbyder vikarer, men vikarer der har en organisation i ryggen der både varetager uddannelses- og kursusaktiviteter, rådgivning, supervision og coaching, vikardækning og egentlig operativ varetagelse af pædagogiske og sikkerhedsmæssige opgaver.

Vi har en omfattende viden og forståelse for hvad der virker i praksis, og udvikler løbende en dybdegående viden om jeres organisation, arbejdskultur og pædagogiske tilgang og målsætninger. Jo flere områder vi samarbejder på, des klogere bliver vi på jer, des større værdi kan vi skabe sammen og tillige bliver den samlede omkostning billigere. Det kan altså betale sig at bruge os på flere områder – både kvalitativt og økonomisk.

 

Fælles konfliktfagligt grundlag og pædagogisk tilgang

Det kan være en stor fordel for kvaliteten i opgaveløsningen, når vores samarbejdspartnere samtidig har deltaget i konfliktfaglig undervisning og/eller supervision, således at vikarer og fastansatte har samme konfliktfaglige og empatisk pædagogisk forebyggende tilgang til opgaven, arbejdet og borgeren. På den måde ender vikardækning med at være en kvalitativ forbedring af den samlede opgaveløsning, der både skaber både ro og tryghed hos de fastansatte og ikke får karakter af ”ekstra arbejde eller opmærksomhed”.

Vores vikarer kan således også være med til i praksis at understøtte implementeringen af nye procedurer, pædagogisk tilgang og generelt kulturforandring

 

ATLAS HUMANA – FILOSOFI / KONCEPT

 

Innovative ambitioner – synlige resultater

Vores filosofi, målrettet til at skabe øget trivsel og inklusion af svært rummelige, udsatte og/eller marginaliserede/ekskluderede borgere.

ATLAS HUMANA er baseret på systemisk og anerkendende tænkning og metode, psykodynamisk organisationsforståelse, teamtræning, moderne projektledelse, innovative procesværktøjer og flere års praktisk og konkret arbejde med koordinering og ledelse af pædagogiske udviklingsprojekter og enkeltmandsprojekter.

Center for konfliktforebyggelse faciliterer de nødvendige processer, der gør institutioner, kommuner og regioner i stand til at løse deres opgaver med ekstraordinær kvalitet, hvilket resulterer i effektiv sammenhæng mellem ydelse, indsats og effekt.

ATLAS HUMANA skræddersyes altid individuelt og fleksibelt afhængigt af det aktuelle behov.

 

ATLAS HUMANA har følgende gevinster og fordele

 • Øget trivsel, livskvalitet og bedre inklusion af borgeren
 • Øget trivsel og arbejdsglæde hos personalet
 • Reducering af økonomiske omkostninger, herunder vikarbudgetter
 • Kulturløft til hele organisationen

 

ATLAS HUMANA er særligt velegnet til

 • Institutioner der skal rumme nye målgrupper
 • Institutioner / områder der har unge som ældre borgere med særlige udfordringer
 • Ressourcebesparende alternativ til omkostningstunge enkeltmandsprojekter
 • Ressourcebesparende og løsningsorienterede alternativer til eksisterende løsninger
 • Hjemtagning af opgaver til egen kommune
 • Forandringsprocesser og metodeudvikling