Konfliktcoach

En konfliktcoach spiller en afgørende rolle i at hjælpe parterne i en konflikt med at håndtere og løse deres uenigheder. Som konfliktcoach er hovedmålet at hjælpe enkeltpersoner eller grupper på arbejdspladser med at navigere gennem konflikter på måder, der skaber positive resultater.

Hvilken rolle spiller en konfliktcoach?

I rollen som konfliktcoach spiller vi hos Center for Konfliktforebyggelse en essentiel rolle i at håndtere og løse konflikter på arbejdspladser. Vi forstår at konflikter er en naturlig del af arbejdsprocesser, men det er måden de håndteres på, at der kan gøre en afgørende forskel. Vi har flere afgørende funktioner:

Konflikthåndtering:
Vi fungerer som en neutral tredjepart, der kan hjælpe de involverede parter med at kommunikere og forstå hinanden bedre. Dette gøres gennem objektive perspektiver på en given konflikt.

Konfliktforebyggelse:
Vi arbejder på at forhindre konflikter, før de opstår. Dette omfatter bl.a. at identificere potentielle konfliktkilder og fremme en kultur, der fremmer samarbejde og effektiv kommunikation.

Konflikthåndteringsfærdigheder:
Hos Center for Konfliktforebyggelse giver vi jer rådgivning og træning i effektiv kommunikation, som gør det muligt at undgå impulsiv adfærd i fremtidige konflikter. Dette inkluderer forskellige teknikker og tilgange, herunder interview, for at opnå de bedste resultater.

Alle ydelser

Brug for en konfliktcoach?

Hvis konflikten er eskaleret eller en optrapning er på vej, er du altid velkommen til at ringe til os og få vores umiddelbare vurdering – det er ganske gratis og uforpligtende.

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Hvordan arbejder vi som konfliktcoach?

Når konflikter opstår på arbejdspladser, kan det potentielt påvirke både arbejdsmiljøet og produktiviteten negativt. Ofte har konflikter på arbejdspladsen også dybere årsager end dem, der umiddelbart er synlige. Som konfliktcoach begynder vores proces derfor med en grundig undersøgelse af, hvad der ligger til grund for denne konflikt. Dette indebærer interviews med de berørte medarbejdere og ledelse for at afdække de underliggende årsager til konfliktens opståen. Samtidig handler det også om, at få skabt et trygt rum, hvor alle de involverede kan udtrykke sig åbent og fortroligt. På baggrund af disse undersøgelser og observationer udarbejder vi konkrete handlingsplaner i samarbejde med ledelsen. I visse tilfælde kan vores coaching også involvere mægling i selve konflikten, hvis det er nødvendigt.

Vigtigt af alt er at huske, at vi hos Center for Konfliktforebyggelse ikke kun er en ressource til konflikthåndtering, men også til at forebygge konflikter og skabe et mere fredeligt og produktivt arbejdsmiljø. Vores ekspertise er afgørende for at skabe et miljø, hvor konflikter ikke længere er en hindring, men derimod en mulighed for forbedring og øget vækst.

Læs mere om konfliktmægling

Hvornår bør man kontakte en konfliktcoach?

Det at erkende, at man har brug for hjælp til at håndtere en konflikt, er et vigtigt skridt mod at opnå en konstruktiv løsning. Konflikter kan opstå i en lang række sammenhænge, både personligt og professionelt.

Fastlåste konflikter:
Når en konflikt ser ud til at være i en situation, hvor parterne ikke kan nå til enighed og kommunikationen er brudt ned, er det tid til at kontakte en konfliktcoach.

Hyppige gentagelser:
Hvis konflikter gentager sig flere gange med de samme involverede parter, kan der være tegn på, at de underliggende problemer ikke er løst.

Distance i magtforhold:
Når der er ubalance i magtforholdet mellem de involverede parter, kan det skabe store udfordringer i konfliktløsningen. Fx hvis en medarbejder ikke har respekt for sin chef. Her vil vi som konfliktcoach sikre, at alle parter føler sig hørt og respekteret.

Intense konflikter:
Når konflikten er fyldt med intense følelser, som fx vrede og frustration, kan vi som konfliktcoach afhjælpe og mindske disse følelser for at lette konfliktløsningen.

Kontakt os allerede i dag

At kontakte en konfliktcoach i disse situationer kan være afgørende i et skridt mod at finde en fredelig løsning på en konflikt. Er du i tvivl om, om vi kan afhjælpe dig med dine konflikter, så kontakt os gerne – så finder vi en løsning.

Kontakt os her
Konsulent Jon Valdemar