Ledelsesudvikling

Som leder skal du motivere og skabe følgeskab samtidig med, at du skærer igennem og træffer vanskelige beslutninger. Du skal også være en effektiv brobygger, kunne tage de vanskelige samtaler og være en god sparringspartner og facilitator mellem forskellige lag i organisationen.

Som leder står du i et krydsfelt mellem bestyrelse, medarbejdere og bundlinjen

Det er en balancegang, som kræver solide ledelseskompetencer — og en stærk psyke — for som leder i en enhver organisation (privat såvel som offentlig) jonglerer du en stor mængde ansvar på én gang. Derfor har du brug for stærke ledelsesfaglige redskaber og mentale teknikker til at bearbejde tvivl, stress og etiske dilemmaer, samt rådgivning og sparring til, hvordan du udvikler et lederskab, der følger med omskiftelige krav, høje forventninger og jævnlige behov for omstilling.

Hos Center for Konfliktforebyggelse specialiserer vi derfor ikke kun i lederudvikling, der fokuserer på optimering og effektivisering, hvor formålet er at forbedre dine faglige kompetencer. Det er selvfølgelig en vigtig del af enhver lederrolle. Men det er kun en del af jobbet. Det er mindst ligeså vigtigt at have teknikkerne og overskuddet til at håndtere konflikter og de udfordringer, der opstår op en arbejdsplads, som ikke direkte har med arbejdet at gøre. Forskellen på dårlig ledelse og god ledelse handler mindst ligeså ofte om at forstå mennesker, som at lede projekter.

Derfor er det vigtigt, din ledelseudvikling tager udgangspunkt i det fulde spektrum af udfordringer, du står overfor som leder – uafhængigt af om du arbejder i en privat virksomhed eller offentlig institution.

Få ledelsesfaglige redskaber, der matcher og udvikler dine behov som leder

Vi hjælper med ledelsesfaglige redskaber og tilgange til at:

  • Styrke målrettethed og implementeringskraft i organisationen
  • Involvere, engagere og skabe følgeskab hos medarbejderne
  • Håndtere vanskelige samtaler, så I undgår unødvendige konflikter
  • Styrke sparring med medarbejdere
  • Optimere koordinering og samarbejde
  • Sikre meningsfulde gruppeprocesser f.eks. i forhold til omstilling af arbejdsgange
  • Styrke fleksibilitet og omstillingsparathed i organisationen
  • Løse arbejdsmiljøudfordringer, konfliktproblematikker og trivselsudfordringer

Lad os skræddersy et forløb om ledelsesudvikling til jer!

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Sådan arbejder vi med lederudvikling — praksisnært og fleksibelt

Når vi hjælper jer med ledelsesudvikling, afdækker vi sammen med jer, hvad I reelt har brug for og hvilket format passer bedst til jer — ledelseskursus, rådgivning, sparring, strategi for ledelsesudvikling.

Med vores undersøgende analytiske tilgang opdager vi typisk nye vinkler på jeres problematikker og dermed også nye løsningsmuligheder. I samtale med jer omsætter vi den nye viden til enkle, omkostningseffektive og let implementérbare løsningsmodeller.