Vold og trusler

Kursus kurser vold og trusler

Vælg et samlet kursusforløb, eller sammensæt kursets enkelte dele efter jeres specifikke behov

Dette kursus er særligt målrettet personalegrupper i frontlinjeorganisationer, hvor vold eller trusler fra borgere er en del af arbejdsdagen eller potentielt kan blive det. De færreste medarbejdere har de redskaber, der kræves for at forebygge og håndtere konflikter. Enkelte har fået dem på et tidspunkt, men kompetencerne bliver sjældent vedligeholdt eller genopfrisket. Personalet belastes derfor unødigt, og arbejdsmiljøet forringes.

Vi tilrettelægger det enkelte forløb ud fra jeres individuelle behov, men kurset er som udgangspunkt delt op i tre dele:

1. Vi indleder med at samle den gruppe af personale, der oplever at være udsat for vold og trusler i det daglige arbejde, eller hvor der er en risiko for, at der kan opstå potentielle konflikter. I gruppen drøfter I konkrete erfaringer, taler om og får sparring på jeres procedurer.

2. Herefter arbejder vi med de fysiske og psykiske reaktioner, der kan opstå i en konfliktsituation. Hvad ønsker jeg, at mine kolleger gør? Hvordan reagerer min krop? Som mennesker reagerer vi meget forskelligt, når vi føler os truet. Nogen mister finmotorikken, mens nogle oplever, at alt ”slår fra”. Det er derfor vigtigt, at man som personalegruppe har nogle klare rutiner at læne sig op ad, for i situationen kan fornuft og logik være meget fjerne begreber.

3. I den sidste del af kurset forholder vi os til, hvad I kan gøre, når konflikten har fundet sted. I lærer, hvad I skal være opmærksomme på hos jer selv og jeres kolleger. Konkret lærer I at forholde jer proaktivt til situationen og anskue konflikten i et fremadrettet perspektiv: Er der noget, vi skal ændre på? Hvad kan vi evt. gøre anderledes?

 

socialpsykiatrisk institution konfliktforebyggelse”Jeg bestemmer selv, hvad jeg gør på MIT værelse!”

På en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution bliver en beboer gentagne gange bedt om ikke at ryge på sit værelse. Beboeren ignorerer gang på gang forbuddet med en bemærkning om, at ”jeg skal fandeme nok selv bestemme, hvad jeg gør på MIT værelse.” Denne gang nøjes beboeren ikke med det; han tager fat i trøjen på medarbejderen, holder hende fast og rusker hende. Han slipper hende i et ryk, så hun falder bagover på gulvet, og går tilbage på sit værelse og tænder en cigaret.

Medarbejderen er meget chokeret, og hun er overrasket over, hvordan hendes krop ligesom låste under episoden. Hun tænker meget over episoden, og hun er i tvivl om, hvad hun egentlig måtte gøre i situationen, og hvad der ville have været det bedste at gøre. Følelsen af utryghed og af ikke at magte beboerne eller arbejdet forfølger hende, og efter nogle måneder må hun lade sig sygemelde. De andre kolleger er triste over at skulle undvære hende både socialt og i det daglige arbejde.

Denne situation er ikke atypisk i det borgerrettede arbejde og illustrerer vigtigheden af at arbejde forebyggende og håndterende med vold og trusler.

 

Områder

 • Hvad kan du konkret gøre i en konfliktsituation for at nedtrappe
  konflikten?
 • Hvad siger du egentlig, når du kommunikerer med andre?
 • Er reglen fornuftig? Bidrager den positivt til løsningen af
  udfordringer, eller er den omvendt med til at skabe udfordringer?
 • Er de fysiske rammer tilpasset, og spiller de en konfliktnedtrappende
  rolle?
 • Er det et sted, hvor folk bor og opholder sig, hvordan kommer man
  da ud med sit budskab med respekt for, at man er på beboerens
  territorium?

 

Udbytte

 • I får fælles konkrete rutiner i tilfælde af konflikter – hvad gør man
  selv, og hvad gør de andre
 • I får en viden om, hvad I som personalegruppe skal gøre i tilfælde af
  vold og trusler
 • I lærer at kommunikere konfliktnedtrappende
 • I lærer en række fysiske konflikthåndteringsredskaber
  (fx at afværge, signalere til hinanden) der kan tages i brug, hvis
  konflikten opstår, således at man passer på sig selv og de andre
 • I får en større forståelse for, at mennesker reagerer forskelligt

 

Vi sammensætter altid et individuelt forløb baseret på jeres konkrete behov.
Kontakt os for rådgivning om, hvilket forløb der er det rette for jer.

 

Læs om vores øvrige kurser: