Teamsamarbejde

Kursus teambuilding konfliktforebyggelse konflikthåndtering

Vælg et samlet kursusforløb, eller sammensæt kursets enkelte dele efter jeres specifikke behov

Kursus i teamsamarbejde

På kurset i teamsamarbejde får I en række redskaber, der kan optimere og sikre en god og professionel faglig kommunikation. Vi sætter særligt fokus på det kollegiale – hvordan samarbejder I, hvilke persontyper er I, og hvilken betydning har det, hvordan I kommunikerer med hinanden?

Vi betegner kurset som ”intelligent teambuilding”. Det betyder, at vi tager det klassiske teambuilding-format, der er kendetegnet ved fysisk bevægelse samt kommunikations- og samarbejdsøvelser, og tilføjer en masse læring og viden. Vores erfaring er, at vores kursister lærer og husker bedre, når de er fysisk aktive samtidig med indlæringen. Kurset bliver lærerigt, sjovt og tankevækkende, og vores målrettede forløb sikrer, at alle aspekter af kurset er relevante for netop jer.

Der er mange grunde til at arbejde med den kollegiale kommunikation: Vores måde at være på over for hinanden i medarbejdergruppen smitter af på de borgere, vi skal hjælpe. Et godt teamsamarbejde og arbejdsmiljø er en forudsætning for, at vi kan levere og opfylde målsætningen om trivsel og tryghed for borgeren og sikre en professionel leverance.

Center for Konfliktforebyggelse skræddersyr kurset i teamsamarbejde individuelt til jer. Vi bruger cases fra jeres hverdag og knytter i det hele taget den nye viden sammen med jeres praksisfelt. Der er tale om konkrete og relevante redskaber, som I kan tage med hjem og benytte med det samme. Kompetencerne kan også bruges i privat regi og derved skabe en work-lifebalance, som kan smitte positivt af på det faglige arbejde.

Hjemmeplejen konflikt stress

“Vi har alt for travlt!”

I hjemmeplejen er der nok at lave. Særligt er der to kolleger, der synes, de har alt for travlt. De to kolleger har det fint nok med hinanden, men den ene mener ikke, at den anden har lavet det, vedkommende skulle, så nu har hun endnu mere travlt. Medarbejderen er frustreret over den manglende tid, men da hun kommer ind til borgeren, siger hun ikke noget om det. ”Det skal ikke gå ud over borgeren, at vi har travlt”, tænker hun. Hun taler derfor ordentligt, men virker stresset.

Da hun er færdig, har hun leveret det, hun skal, men da borgerens datter efterfølgende kommer på besøg, er den ældre borger ikke i godt humør: ”Der er aldrig tid til noget som helst. Og den måde de tager tingene ud af skabene på, ja det virker som om, de slet ikke passer på mine ting.” Datteren har hørt sin mor beklage sig over noget lignende tidligere, og denne gang beslutter hun sig for at gå til ledelsen. Ledelsen tager efterfølgende et møde med hele medarbejdergruppen. Episoden undrer særligt den pågældende medarbejder, da hun netop følte, at hun havde leveret, det hun skulle, og aldrig direkte ytrede sin utilfredshed eller sagde, at hun havde travlt.

Denne episode illustrerer, at man sagtens kan levere, det man skal, og ikke ytre sin mangel på tid verbalt, men stadig efterlade et negativt indtryk hos andre. Samtidig illustrerer det, at mistrivsel blandt medarbejdere smitter af på den leverance, man tilbyder borgeren.

 

Områder

 • Hvordan virker og agerer I nonverbalt?
 • Hvordan giver I modparten en positiv oplevelse – uanset hvor travlt
  I har?
 • Hvordan kommunikerer I på en konstruktiv måde – uden fokus på
  hullerne i osten?
 • Hvordan sikrer I en god og professionel kommunikation?
 • Hvordan optimerer I jeres kollegiale relationer?
 • Hvordan samarbejder I på en måde, hvor I tager hensyn til
  hinandens forskellighed?

 

Udbytte

 • I får redskaber til at skabe et fælles verbalt og nonverbalt sprog i
  medarbejdergruppen
 • I lærer, hvad der er god og faglig kommunikation i praksis
 • I får et rum, hvor I sammen med os finder ud af, hvordan
  samarbejdet bliver bedst muligt
 • I lærer, hvordan I undgår unødige konflikter og misforståelser
 • I får en større viden om, hvordan god kommunikation kan smitte
  positivt af på borgeren
 • I får større trivsel internt i medarbejdergruppen
 • I får værktøjer til at arbejde med de svære ting på en konstruktiv og
  fremadrettet måde.

 

Kontakt os for tilmelding til kurset eller for flere oplysninger om det skræddersyede forløb.