Vi tager et socialt ansvar

Socialt ansvar socialøkonomisk virksomhed konfliktløsning

Hos Center for Konfliktforebyggelse tager vi et socialt ansvar. Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der investerer i projekter, som skaber positiv forandring i menneskers adfærd over for hinanden. Vi har blandt andet investeret i at udvikle en metode til at øge skole- og læringsmotivationen i folkeskolen samtidig med, at det faglige niveau skal øges. Ønsker I at ansøge om økonomisk støtte til et projekt? Læs mere her.

Center for Konfliktforebyggelse har et primært fokusområde: At forebygge konflikter i miljøer med stor social og kulturel forskellighed. Vi hjælper og rådgiver derfor ofte organisationer i den offentlige sektor, hvor personalet har en direkte kontakt til klienter, brugere, elever m. fl. – såkaldte frontlinjeorganisationer.

Samtidig tilbyder vi en række kurser og uddannelser til medarbejdere og ledelse i virksomheder og organisationer, hvor vi underviser i alt fra konflikthåndtering til konfliktforebyggelse og konfliktløsning og giver konkrete værktøjer til at forebygge, håndtere og løse konflikter. Vi sætter en ære i at sørge for, at vores kursisters nye viden ikke går i glemmebogen i en travl arbejdsdag, og derfor tilbyder vi samtidig et opfølgningsforløb, hvor den nye viden genopfriskes, og hvor vi i fællesskab evaluerer på effekterne af brugen af de nye værktøjer i dagligdagen.

 

Fokus 2013-2016: Ny standard for SocialFaglig udviklingsstøtte

Center for Konfliktforebyggelse har i perioden 2013-2016 valgt at fokusere på at tilbyde økonomisk støtte til projekter, der udvikler og dokumenterer metoder, der kan øge trivsel og faglig udvikling for børn og unge på bosteder, børnehjem samt andre sociale institutioner for børn og unge.