Konsulenterne

Center for Konfliktforebyggelse sammensætter altid et professionelt team af konsulenter, der er tilpasset jeres udfordringer

Vi er specialister inden for vores felt

Hos Center for Konfliktforebyggelse er vi en lang række konsulenter, der er specialister inden for hvert af vores områder. Vores felt dækker over alt fra psykologer, antropologer, organisations- og proceskonsulenter til instruktører i praktisk konflikthåndtering. Fælles for os alle er, at vores kernekompetencer er konfliktforebyggelse, konfliktløsning og konflikthåndtering.

Hvis det er relevant for opgaven, henter vi også eksterne undervisere og eksperter ind. Der kan fx være tale om en forsker med en helt opdateret og specialiseret viden inden for et særligt fagområde. Vi kan derfor altid tilbyde vores kunder den nyeste viden og de emner, der er oppe i tiden, så det samlede output bliver så kvalificeret som muligt.

Vi benytter os af en række konkrete redskaber, metoder og modeller, som vi har udviklet gennem mange års arbejde med konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. På den måde kan vi give jer nogle helt konkrete værktøjer og reelle løsninger med hjem, som I kan tage i brug med det samme.

 

Konsulenter med erfaring fra virkeligheden

Konsulenter specialister konfliktløsning

Alle vores konsulenter har ledelseserfaring, en relevant akademisk baggrund og masser af praktisk erfaring i at løse konfliktrelaterede opgaver. Og praktisk erfaring er nøgleordet, når det gælder konfliktforebyggelse. Uden erfaring fra virkeligheden i konfliktfyldte miljøer er det umuligt at finde frem til løsninger, som kan implementeres af konkrete mennesker i en konkret virkelighed.

Samtidig har alle vores konsulenter stærke tværfaglige kompetencer, hvilket giver os det bedste grundlag for at anskue jeres problemstilling fra flere forskellige vinkler og derigennem finde årsager, løsningsmodeller og værktøjer, som passer ind i netop jeres virkelighed.

Center for Konfliktforebyggelse tilbyder dermed altid en individuel, nuanceret rådgivning og klæder jer på med både praktiske og t

eoretiske værktøjer. Vores erfaring er nemlig, at det er det mest effektive middel til at undgå konflikter eller håndtere dem, hvis det bliver nødvendigt.

 

Citat_HoejeTaastrup